Elektronisk näsa bedömer kvalitet på vin

Hem » Nyheter » Elektronisk näsa bedömer kvalitet på vin
Venturi Tool i 3d2
Näsan i genomskärning

En nyutvecklad elektronisk näsa känner av ett rödvins kvalitét. Tekniken kan bli ett alternativ till manuell vinprovning.

– Potentialen ökar hela tiden med hjälp av AI, säger José Chilo, forskare inom elektroteknik vid Högskolan i Gävle.

En elektronisk näsa (se bifogad bild) består av ett antal sensorer, ett signalbehandlingssystem och ett analyssystem. Principen är att den kan identifiera ämnen med en metod som liknar människans luktsinne.

Tekniken med elektroniska näsor är inte ny, den har använts till allt ifrån att upptäcka sprängmedel till att känna om en person insjuknat i en allvarlig sjukdom. José Chilo har forskat i ämnet i över 20 år i samarbete med KTH och bland annat tagit fram en modell som kan ta reda på om vatten är drickbart.

Luft gör analysen mer effektiv

Den nya varianten av elektronisk näsa, som Chilo utvecklat i samarbete med forskare från Spanien, är inriktad på vin eller mer exakt halten av ättiksyra i rödvin. Ättiksyra bildas när alkohol oxiderar och finns i låga halter i allt vin. Men koncentrationen av ättiksyra kan bli för hög under vinframställningen eller när vissa viner lagrats för länge, vilket riskerar att göra vinet odrickbart. Lite förenklat mäter Josés elektroniska näsa hur ättiksyrehalten förändras i ett vin över tid, och förutom förbättrad mjukvara har den en ny komponent som blåser in luft tillförts vid sensorerna. Det här skiljer den åt jämfört med andra prototyper med liknande användningsområde.

– Vi fick ett bättre och mer tillförlitligt resultat med hjälp av syretillförsel, som gör att ämnen frigörs från vinet. Man kan jämföra med när en sommelier luftar vin före provsmakning, säger José Chilo.

”Snabbare svar”

Tillförlitligheten är hög, men metodens största konkurrensfördel är snabbheten. En annan fördel jämfört med traditionell vinprovning, det vill säga där vinkännare provar vinet, är att människor kan drabbas av sjukdom och få nedsatt luktsinne.

– Kanske kan kemisk analys ge ett ännu mer exakt resultat, men nackdelen är att det tar längre tid och kostar mer pengar. Den elektroniska näsan ger snabbare svar på frågan om vinets kvalitet, säger José Chilo.

Den nya elektroniska näsan är en prototyp som framför allt är tänkt att kunna användas vid vinframställning, men den har också potential att bedöma kvaliteten på ett lagrat vin.

– Om vi utvecklar den här metoden ännu mer kan den identifiera väsentliga komponenter i ett vin. Potentialen ökar hela tiden med hjälp av AI, säger José Chilo.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Få handplockat innehåll i vårt nyhetsbrev, det är gratis.