Forskare: måttlig vinkonsumtion = minskad risk för stroke

Hem » Nyheter » Forskare: måttlig vinkonsumtion = minskad risk för stroke

Tidningen Neurology rapporterar om INTERSTROKE-studien, en omfattande fallkontrollstudie som undersökte flera riskfaktorer för stroke i 32 länder. Man fann då bevis för att vin, i motsats till andra alkoholhaltiga drycker, kan minska förekomsten av stroke vid måttlig konsumtion. Totalt baserar sig studien på alkoholkonsumtionsmönster för nästan 26 000 individer i Västeuropa och Nordamerika, varav ungefär hälften hade upplevt en stroke.

En stroke uppstår när blodflödet till hjärnan minskar eller stoppas, eller när ett blodkärl spricker inuti hjärnan. I båda fallen hindras hjärnan från att få syre och näringsämnen och hjärnceller börjar dö på några minuter. Enligt World Stroke Organization finns det över 12,2 miljoner nya stroke världen över varje år och en av fyra personer över 25 år kommer att få en stroke under sin livstid.

Man fann att ett högt alkoholintag var kopplat till en ökad risk för stroke, medan ett lågt intag var kopplat till en minskad risk. Sammantaget fanns bevis för att låg till måttlig vinkonsumtion kan förbättra kardiovaskulär hälsa. Studien lyfter också fram de varierande hälsoeffekterna av vin, öl och sprit.

Men för vindrickare som är oroliga för risken att få stroke, ger denna studie kanske ett skäl till att dricka ett glas vin.

Efter att ha kategoriserat deltagarna baserat på primär typ av konsumerad alkohol (öl, vin, sprit eller annat) och veckointag (lågt, måttligt eller högt), kontrollerade forskarna för andra riskfaktorer, såsom högt blodtryck, rökning, diabetes, kost och fysisk aktivitet. Sedan drog de kopplingar mellan dryckesvanor och risken av att drabbas av stroke.

Studien fann ett samband mellan vindrickande och en minskad förekomst av stroke, men först efter justering för hetskonsumtion och intagsnivå. Med andra ord, människor som drack stora mängder vin, och särskilt de som ägnade sig åt hetsdrinkande och ofta drack mer än fem glas på en dag, såg man ingen hälsofördel.

Detta resultat matchar många andra studier som gjorts och som konsekvent har funnit negativa hälsoeffekter av hög alkoholkonsumtion, särskilt hetskonsumtion. Även om forskarna inte bestämt ett idealiskt antal glas för att minska risken för stroke, säger man att den lägre kategorin av vinintag hade den lägsta risken.

Varför säger man att vin är nyttigare? Vin innehåller polyfenoler (särskilt rött vin) som inte i samma utsträckning finns i andra typer av alkohol. Vinkonsumtionen kan även vara kopplad till kulturella och socioekonomiska faktorer vilket kan förklara att vin har ett samband med minskad stroke.

Kontentan: Drick med måtta och undvik hetsdrickande, för att minska risken för stroke och andra alkoholrelaterade problem.

Här kan du läsa mer om INTERSTROKE-studien.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Få handplockat innehåll i vårt nyhetsbrev, det är gratis.