Veckans fråga: ”Gröna viner” – vad är det för något?

“Det pratas en hel del om gröna viner, men vad är det som egentligen kvalificerar ett vin som ”grönt”? Vilka är skillnaderna mellan den traditionella framställningsprocessen och den biodynamiska? Kan du på ett enkelt sätt förklara!” 

Det allra viktigaste att komma ihåg i detta sammanhang är att det biodynamiska konceptet bygger på solsystemet, planeterna och jorden samt alla växter och djur som lever omkring jordbruket. Det är också viktigt att vara ett självförsörjande jordbruk, alltså ett slutet ekosystem för sig självt. Det råder mycket förvirring och många frågor kring det här med miljövänligt, biodynamiskt och grönt, men man kan på ett enkelt sätt sammanfatta det med några skillnader.

Det börjar redan när man planterar druvorna …

Den traditionella odlingen använder traktorer för att bruka jorden och man använder sig av kemiska preparat att gödsla med. Inom den biodynamiska odlingen använder man gärna djur som kor och hästar för att bruka jorden och man använder naturlig gödsel från kompost eller från djur från ens egen gård. Det är här det självförsörjande jordbrukskonceptet kommer in.

Sedan ska druvorna underhållas …

Det man framförallt är rädd för är allehanda skadedjur men alla småkryp är inte alltid av ondo. I den biodynamiska odlingen använder man gärna goda insekter eller olika djur (ankor, bin etc) som äter upp de skadliga insekterna som kan skada grödan.  I den traditionella odlingen använder man sig av olika kemiska, ibland giftiga, metoder för att bekämpa skadedjur.

Och sedan ska de skördas …

Det finns också en skillnad när man skördar druvorna. Biodynamiska vingårdar skördar gärna för hand. Man väljer att skörda under dagens svalare timmar och efter att solen gått ner, eftersom det inte skadar druvorna lika mycket som traditionell skörd där man använder olika maskiner för att det ska gå snabbt och bli mer kostnadseffektivt.

Även vinmakaren jobbar biodynamiskt …

Även vinmakare i en biodynamisk vingård jobbar med det slutna ekosystemet. Man använder exempelvis mindre svavel och jästsvampar i vinet får gärna komma från den egna gården/produktionen och inte från annat håll.

Frågor och svar:

Vad är gröna viner?

Gröna viner är viner som produceras med en biodynamisk odlingsteknik som bygger på ett självförsörjande jordbruk och naturliga metoder för att bekämpa skadedjur.

Vad är skillnaderna mellan den traditionella framställningsprocessen och den biodynamiska?

Den traditionella odlingen använder kemiska preparat och maskiner för att bruka jorden och bekämpa skadedjur, medan den biodynamiska odlingen använder naturliga metoder och djur för att bruka jorden och bekämpa skadedjur.

Vilka djur används inom den biodynamiska odlingen?

Inom den biodynamiska odlingen används gärna djur som kor och hästar för att bruka jorden och man använder naturlig gödsel från kompost eller från djur från ens egen gård. Man använder också goda insekter eller olika djur (ankor, bin etc) som äter upp de skadliga insekterna som kan skada grödan.

Varför skördar biodynamiska vingårdar för hand?

Biodynamiska vingårdar skördar gärna för hand eftersom det inte skadar druvorna lika mycket som traditionell skörd där man använder olika maskiner för att det ska gå snabbt och bli mer kostnadseffektivt.

Hur jobbar vinmakare i en biodynamisk vingård?

Vinmakare i en biodynamisk vingård jobbar med det slutna ekosystemet och använder exempelvis mindre svavel och jästsvampar i vinet får gärna komma från den egna gården/produktionen och inte från annat håll.

Vinguider relaterade till denna artikel

Vinjournalen.se Tips

Relaterade inlägg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Få handplockat innehåll i vårt nyhetsbrev, det är gratis.