Wineries for Climate Protection – Vinproducenters hållbarhetsaktion

Wineries for Climate Protection (WfCP) är ett unikt certifikat som endast riktar sig mot vinproducenter som uppfyller vissa särskilda hållbarhetskrav. Certifikatet växte fram ur den Spanska Vinfederationens (FEV) drivkraft under år 2011. FEV är Spaniens största privata organ som hjälper och representerar spanska vingårdar genom att agera som en institutionell samlingspunkt för dem för att gynna både nationella och internationella samarbete.


Idag är mer än 700 spanska vingårdar anslutna till FEV någon av de 16 underordnade föreningarna. Detta innebär att mer än 75% av vinet som produceras i Spanien representeras via FEV. FEV tillhör i sin tur Comité Européen des Entreprises Vins (CEEV), det europeiska organet för vinproduktion.

Att FEV jobbar mot att främja hållbarhet bland spanska vingårdar är inget nytt som plötsligt uppstod 2011, det är något organisationen har jobbat mot en längre tid. Dock förtydligades arbetet i samband med den konvention som FEV anordnade i Barcelona år 2011, där flera vinproducenter samt nationella och internationella auktoriteter gick samman i ställningstagandet att agera emot klimatförändringarna.”Wineries for Climate Protection” blev startskottet för det nya initiativet. Idén var att minska inverkan av klimatförändringar genom att ta till konkreta hållbara ageranden. Rörelsen utvecklades ytterligare under 2015 då dess certifieringsprocess formaliserades. Tack vare certifieringen kunde handlingar kvantifieras, mätas och följas upp kontinuerligt. Idag finns det 33 WfCP-certifierade vingårdar vars engagemang måste förnyas vartannat år för att påvisa förbättringsindikatorer mot FN:s 2030 års hållbarhetsagenda.

WfCP-certifikatet bygger på fyra grundläggande pelare:

  • Minska utsläppet av växthusgaser
  • Sparsam och kontrollerbar vattenhantering
  • Minska avfall
  • Förnybar energi och energieffektivitet

En utav de 33 WfCP-certifierade vinproducenterna är Dehesa De Luna i Castilla La Mancha, vars odlingsyta präglas av stor biologisk mångfald med bland annat gamla träd som växer bland vinrankorna, samt många olika och sällsynta fågelarter som trivs i dess frodande natur.

Dehesa De Luna, utsikt över vingårdarna

Vinmakarna fokuserar på att framställa högkvalitativa ekologiska viner och jobbar kontinuerligt med att främja och vårda naturen i och omkring vingården, samt förbättrar sina processer för ett mer hållbart agerande. Några konkreta exempel på det de gör idag är att de tar stora försiktighetsåtgärder i vattenanvändningen samt att de använder solpaneler för att få ut så mycket energi som möjligt på naturligt vis och för att samtidigt kunna skydda de naturliga resurserna.

WfCP-certifieringen handlar idag främst om hållbarhetsageranden för natur och miljö, men ett utökat certifikat håller på att tas fram, som kommer innefatta hållbarhetens alla olika områden, såsom även de sociala och ekonomiska aspekterna, då detta är något som det europeiska systemet – samt återförsäljare världen över – efterfrågar alltmer.


Intervju med José Luis Benítez, generaldirektör för Spanska Vinfederationen (FEV)

1.Varför borde vinproducenter följa de principer som Wineries for Climate Protection-certifikatet står för?

Även fast det finns flera indikatorer att använda för att mäta hållbarheten hos en organisation så är Wineries for Climate Protection (WfCP)-certifikatet ett specifikt certifikat utvecklat för vinproducenter som fokuserar på att bekämpa klimatförändringarna, ett rättvist nyttjande av naturliga resurser, samt cirkulär ekonomi. Certifikatet mäter vinproducenters engagemang i förhållande till fyra grundläggande pelare: minskningen av växthusgaser, förnybar energi och energieffektivitet, vatteneffektivitet, och avfallsminskning.

Kanske det viktigaste med vår modell är att den är baserad på en pågående förbättringsfilosofi, vilket innebär en ökad effektivitet av produktionsprocessen för vinproducenter. Det handlar inte endast om att minska påverkan av miljön utan även om långsiktiga ekonomiska besparingar. Med WfCP-certifikatet har vinproducenter et transparent verktyg för att mäta och kontrollera hur deras hållbarhetsageranden förs vidare till konsumenterna på ett stabilt, pålitligt och kvantifierbart sätt. Detta kommer vara en nyckelfaktor de kommande åren då det nya riktlinjerna European Green Impact kommer att skydda pålitliga företags miljömedvetna budskap för att förhindra ökningen av ”greenwashing”.

Slutligen bör det även noteras att certifikatet så småningom även kommer att täcka de sociala och ekonomiska hållbarhetsaspekterna. Detta är just nu under utveckling, och kommer att tas fram för att certifikatet ska få en bredare omfattning och täcka alla hållbarhetspelarna, inte bara de som handlar om miljö. Detta sker eftersom ny europeisk lagstiftning, men även återförsäljare själva, efterfrågar det.

2. Vad borde människor veta om hållbara tillvägagångssätt gällande vinproduktion i Spanien?

Låt oss säga att vinsektorn inte är en av de mest förorenande industrierna gällande utsläpp, samt att på grund av dess starka anknytning till naturen, mark och territorier, så har sektorn en hel del väsentliga värden som gör den särskilt respektgivande gentemot miljön som omger den genom att bidra med utveckling på landsbygdsområden. Men detta innebär inte att det inte finns rum för förbättring, eftersom vinproducenter måste vara medvetna om att det är nödvändigt att anpassa produktionsprocessen till en ny klimatkontext som skyddar vingårdars naturliga biodiversitet men som ändå kan bidra till en produktion av kvalitetsdruvor, samtidigt som de måste anpassa sitt utbud mot den idag mycket mer miljömedvetna efterfrågan som marknaden ber om.

Inom detta scenario präglas Spanien av några nackdelar men också av en del viktiga fördelar. Å ena sidan är Spanien ett av de länder som påverkas mest av den ökande temperaturen, samt vattenbristen, som är konsekvenser av klimatförändringarna. Detta leder till en ökad alkoholhalt samt lägre druvsurhet, vilket tvingar vinproducenter att tillta åtgärder inom vingårdarna för att kunna handskas med obalanserna. Å andra sidan så är denna klimattyp fördelaktig för en ekologisk druvproduktion. Därför är Spanien också ett utav de länder i världen som har störst ekologisk vingårdsexpansion (totalt 30% av världens vingårdsyta och nästan 15% av Spaniens totala vingårdsyta producerar ekologisk skörd), men det finns fortfarande en stor tillväxtpotential för att ytterligare anpassa sig efter den europeiska ”från bondgård till gaffel-strategin” som förespråkar att 25% av världens landsbygdsområden ska vara ekologiska år 2030.

Gällande processer så har spanska vinproducenter jobbat energieffektivt en ganska lång tid, och Spanien ligger i framkant gällande förnybara energimetoder t.ex. solceller. Tack vare detta samt WfCP-planen så kan vinproducenter minska förbrukningen och koldioxidavtrycket enligt 2030-målens förminskningsplan på -30%. Sektorn jobbar även med en kretsekonomi när det kommer till att minska avfall, genom att använda nedbrytbara förpackningar som gynnar återvinningsprocessen samt återanvändandet av vingårdars biprodukter (biomassa) som kan användas inom andra områden (nutraceutika, kosmetika, gastronomiska produkter, med mera).

3. Nämn tre saker som gör Spanska Vinfederationen (FEV) speciell:

FEV grundades mer än 40 år sedan, under 1978, och jag vill tro att det är ett bevis på att vi agerat som en effektiv organisation när det handlar om att hjälpa vinproducenter nå sina gemensamma mål. Dessutom så är organisationen unik eftersom det är den enda organisationen för vinproducenter av rikstäckande karaktär.

För att nämna en av våra största styrkor så skulle jag nog säga att det är vår förmåga att föra samman olika typer av vinproducenter från Spaniens alla regioner. Även fast de ibland har olika intressen så har de alla gemensamt att de jobbar hårt tillsammans för att nå målen som de alla delar under FEV:s paraply. De har alla även gemensamt att de skyddar varumärket och synen på vikten av en internationell marknad i sina kommersiella strategier.

Det starka institutionella nätverk som vi byggt upp under åren består inte endast av nationella administrationer men även av en regional samt europeisk nivå, vilka jobbar gemensamt för vinsektorns bästa.

Slutligen, skulle jag vilja utmärka vår kapacitet samt proaktivitet att driva långsiktiga reformer med fördel för sektorn: exempelvis genom att kasta ett ljus över alkoholfria viner, att märka digitalt inom CAP (Common Agricultural Policy)-reformen, eller genom att utveckla hållbara och socialt ansvarsfulla initiativ för att hjälpa våra vinproducenter förbättra deras agerande enligt WfCP-certifikatet eller Wine in Moderation-programmet som vi är grundare och nationella koordinatorer av i Spanien.

4. Vad är er relation till det skandinaviska monopolet gällande hållbarhet?

Vi tror att vinproducenters engagemang i att förbättra sina miljöpåverkande agerandeindikationer, vilka ibland är associerade med behovet av stora investeringar, även borde kommuniceras på ett ansvarsfullt och trovärdigt sätt till konsumenter, då det även kan gynna företag med en differentiering. Således har WfCP sedan 2019 bidragit med möjligheten att inkludera en igenkännbar märkning på etiketten av certifierade viner, vilket även är en möjlighet att fokusera engagemanget i en bättre marknadspositionering.

I det här sammanhanget är de nordiska monopol-systemen pionjärer i att marknadsföra och kommunicera hållbarhet till konsumenter, eftersom de uppmuntrar transparens och spårbarhet av produkterna. Därför har FEV under de senaste åren marknadsfört erkännandet och godkännandet at WfCP-certifikatet som en hållbarhetsmärkning inom Systembolaget, Alko och Vinmonopolet.

WfCP är ett av certifikaten som inkluderats i en jämförelsestudie utförd av Systembolaget år 2019, och nu är certifikatet integrerat i enhetens hållbarhetsplatform vilket innebär att leverantörer måste uppge information om råmaterialens ursprung, och om vilka certifikat de besitter.

WfCP är även inkluderat i Alkos Green Choice-program, vilket endast inkluderar noggrant utvalda lokala hållbarhetscertifikat. Genom att märka berörda produkter med en ”grön fläck”, erkänner Alko dryckesproducenternas engagemang i en hållbar miljöutveckling. För tillfället har Alko 11 certifikat inom ramen för den gröna fläcken, vilket innebär ungefär 200 referenser av deras sammanlagda nästan 4000 referenser. Detta initiativ låter vinproducenter förbättra sina möjligheter eftersom de på så vis tydligare kan positionera sig.

Bortsett från det skandinaviska monopolet, som jag påpekat är pionjär i hållbarhetsfrågor, så jobbar vi också med att marknadsföra certifikatet bland andra distributörer, både inom huvudmarknaden för spanskt vin, men även inom övriga rikstäckande marknader. Vi har nyligen accepterat samarbetet mellan WfCP och El Corte Inglés, en av de största distributörerna samt handelsgrupperna i Spanien.


Författare: Kinga Bajko

No items found

Vinjournalen Nyhetsbrev

Genom att skicka in denna form Jag godkänner Integritetspolicy

Att skydda våra kunders personliga integritet är något vi värnar om på Vinjournalen.se. I vår integritetspolicy beskriver vi hur vi använder och sparar din personliga information – och varför vi gör det.
GDPR (General Data Protection) är en ny EU-förordning som ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL) från och med den 25 maj 2018. Förordningen innebär ett förtydligande av hur företag får behandla dina personuppgifter. Med anledning av detta har vi upprättat en integritetspolicy.

Vi behandlar dina personuppgifter för att:

Kunna administrera ditt nyhetsbrev/sms-utskick som du valt att anmäla dig till med din e-postadress/telefonnummer. Exempelvis så att du ska ha möjlighet att få uppdateringar om det senaste inom vin- och dryckesbranschen. Just nu skickar vi endast ut ett nyhetsbrevet skickas ut 1-2 gånger per månad. Det vill säga att det vi skickar i form av e-post, SMS och post ska vara baserat på det som du faktiskt visat intresse för.

Vilka rättigheter har du att påverka hur vi behandlar dina personuppgifter?

Du har flertalet rättigheter enligt GDPR bland annat rätten att alltid invända mot marknadsföring.

Vem är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter?

Wine Media AB, med organisationsnummer 556941-2421 är ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter.

Din integritet är viktig för oss. I denna policy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av oss när du besöker oss online och identifierar dig vi ett e-postformulär för att få vårt nyhetsbrev eller annan marknadsföring från oss.

Om du har några frågor angående behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill vända dig till oss för att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss jeanette@vinjournalen.se.

Hur behandlar vi dina uppgifter?

Sammanfattningsvis behandlar vi dina personuppgifter för att:
• administrera utskick av vårt nyhetsbrev
• skicka marknadsföring till dig via e-post och/eller SMS
• följa gällande lagar och regler; och

E-post/telefonnummer behandlas från det att du anmäler intresse för att få våra utskick, tills dess att du själv avregistrerar dig via den automatiska länken nedan i nyhetsbrevet.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi och våra samarbetspartners har vidtagit flertalet organisatoriska såväl som tekniska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter. Vi arbetar aktivt med att följa EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Vårt IT-system hjälper oss att skydda dina personuppgifter från olovlig eller obehörig behandling. Vidare har vi interna rutiner som säkerställer att inte fler personer än nödvändigt har tillgång till dina uppgifter.

Måste du tillhandahålla dina personuppgifter till oss och vad händer om du inte gör det?

Ditt samtycke krävs t.ex. om du vill fortsätta att få vårt nyhetsbrev och /eller SMS-utskick innehållandes information och erbjudanden till dig under en längre tid, annars skickar dig information,

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas som utgångspunkt endast av Vinjournalen.se. Mer i detalj: Vi delar din e-postadress/telefonnummer med vår interna kundtjänst för att kunna upprätthålla utskick av nyhetsbrev. Vi delar inte din e-postadress/telefonnummer med tredje part.

Vilka rättigheter har du att påverka hur vi behandlar dina personuppgifter?

Enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR) har du vissa rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter. Vi har beskrivit vilka rättigheter du har och vad de innebär nedan. För att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss, se kontaktuppgifter ovan.

Återkalla ditt samtycke till utskick av nyhetsbrev

Om vi behandlar uppgifter om din e-postadress/telefonnummer med stöd av att du har lämnat ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av dina personuppgifter. Återkallandet av samtycket gäller från och med dagen för återkallandet.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få en bekräftelse på om uppgifter som rör dig behandlas samt tillgång till information om hur uppgifterna behandlas, t.ex. ändamålen med behandlingen och vilka kategorier av uppgifter som behandlingen gäller.

Rätt till rättelse

Du har även rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktige-postadress rättad, samt genom att tillhandahålla information komplettera ofullständiga e-post/telefonnummer. E-post

Rätt till radering (rätten att bli bortglömd)

Du har rätt att begära radering av din e-postadress. Vinjournalen.se raderar dina personuppgifter på din begäran, under förutsättning att vi inte har en skyldighet att spara personuppgifterna i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR) eller annan lagstiftning.

Rätt till begränsning av behandling

Gäller inte hos oss då vi endast har din e-postadress/telefonnummer.

Rätt att invända mot behandling

Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för marknadsföringsändamål, vilket inkluderar profilering i den utsträckning som denna har ett samband med sådan direkt marknadsföring. Om du invänder mot marknadsföring och/eller profilering kommer din e-postadress/telefonnummer inte längre att behandlas för sådana ändamål.

Rätt att inge klagomål

Du har rätt att lämna klagomål till en behörig tillsynsmyndighet (utan att det påverkar något annat administrativt prövningsförfarande eller rättsmedel). Ett sådant klagomål lämnas med fördel till behörig tillsynsmyndighet som är Datainspektionen som du når via www.datainspektionen.se.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet) när:

• behandlingen grundar sig på ditt samtycke eller på ett avtal; och
• behandlingen sker automatiserat.

Du har rätt till överföring av personuppgifterna direkt från oss till en annan personuppgiftsansvarig när detta är tekniskt möjligt.

annons

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

senaste artiklarna