Vingårdars nya hållbarhetstrend att följa – Biosphere

Hållbarhet är något som i dagens samhälle vuxit fram till att bli en av de mest självklara komponenterna bland företag inom de flesta sektorer. Turistindustrin är kanske en av de branscher som berörs mest av hållbarhetsprinciper, med tanke på det avtryck industrin lämnar, inte minst utifrån allt resande. Hållbarhetstänket påverkar naturligtvis även vinturism. Att kunna hantera turistföroreningens konsekvenser på destinationer är något som alla turistoperatörer handskas med, idag mer än någonsin tidigare.


För att underlätta utmaningarna att ställa om mot ett mer hållbart agerande har Biosphere vuxit fram som resultatet av mer än 20 år av erfarenheter, samt sammanställningar, från RTI:s (Responsible Tourism Institute) 17 stegs-mål, som fokuserar på hållbar utveckling och har sin grund i 169-stegsmålen från år 2030-agendan, framtagen REDS, det spanska sätet av SDSN (Sustainable Development Solutions Network). Alla involverade aktörer har länge arbetat med globala verktyg och planer för att hjälpa turistaktörer att ställa om och bli mer hållbara. Resultatet av att ha jobbat med detta i många år har slutligen lett till det nyframtagna Biosphere.

Om Biosphere

Biosphere är ett modernt, digitalt system, som hjälper turistaktörer inom olika kategorier att ta fram verktyg för hur de kan ställa om till ett mer hållbart agerande enligt den metod som passar just deras företag. Denna anpassning är möjlig tack vare den skräddarsydda valmöjlighet som erbjuds, baserad på 169-stegsmålen, där företag kan välja bland hundratals olika hållbara ageranden.

Två Klassificeringar

Biosphere erkänner två typer av klassificeringar för företag. Den ena, mest grundläggande typen är Biosphere Committed. För att företag ska ingå krävs grundläggande hållbara ageranden, och en vilja samt planering som första steg till att påbörja en mer hållbar omställning. Den andra klassificeringen är utmärkelsen Biosphere Certified. Företag som är Biosphere-certifierade har bevisat att de uppfyllt kraven i att omställa och efterfölja sin individuellt utvalda hållbarhetsplan, genom att ha gått igenom en noggrann kontroll genomförd av en extern specialistaktör. Denne ser till att de Biosphere-certifierade organisationerna efterföljer en plan som kontinuerligt arbetar mot att följa 17-stegsmålen av år 2030-agendan.

Biosphere och Vinturism

Vingårdar och vinproducenter har möjlighet att påverka en stor del av jordens yta, både på gott och ont. Mycket handlar om hur de väljer att behandla jorden, eftersom det påverkar även den kringliggande naturen på lång sikt. Slutsatsen för att undvika risker är dock inte att avbryta vinproduktionen, utan snarare att kontinuerligt vårda och berika den. Det kan ske på flera olika sätt. Ett exempel på en Biosphere-certifierad vingård är Celler Eudald Massana Noya, belägen strax utanför Barcelona vid den spanska östkusten. Där produceras ekologiska viner, med omtanke för naturen och dess biodiversitet genom hela produktionsprocessen. Fler hållbara vingårdar finns att upptäcka på Winetourism.com.

Celler Eudald Massana Noya

Intervju med PATRICIO AZCÁRATE DÍAZ DE LOSADA, Generalsekreterare RTI

1. Varför borde man besöka Biosphere-certifierade vingårdar (inom exempelvis Spanien)?

Biosphere Sustainable Lifestyle är internationellt erkänt och baseras på ett system samt en metodologi som stöds av över 20 års erfarenhet. Detta försäkrar kunder om att de enheter som blivit titulerade Committed eller Certified inte endast är engagerade i hållbarhet, utan att de även gör framsteg i sin handlingsplan, och att de kontinuerligt jobbar varje dag för att förbättra sin styrning. Deras handlingsplaner är ackrediterade och godkända av experter inom området.

2. Vad borde man veta om hållbar turism?

Som turister måste vi vara medvetna om vår omgivning och agera så respektfullt som möjligt, inte bara gentemot miljön men även mot den lokala befolkning på orterna vi besöker, dess kultur och arv. Vi på Biosphere är väldigt medvetna om detta och därför har vi genom vår nya Biosphere Sustainable Lifestyle-metodologi lyckats involvera alla aktörer i en hållbar livsstil; vi kallar det Biosphere-cirkeln, där resmålens hållbarhetsengagemang innefattar både företag och deras kunder, samt turister och medborgare.

För det första är ett engagerat företags anställda och partners involverade, då de informeras om de åtgärder som bör tas för att garantera företagets hållbarhet; för det andra följer företaget upp med åtgärder såsom informationsspridning till kunder, så att även de vet hur hållbara ageranden bör se ut i samband med framtida inköp och besök.

3. Nämn 3 saker som gör Biosphere Responsible Tourism speciell?

Biosphere-etiketten garanterar erkännandet av de hållbara ansträngningar som företag och destinationer gör, eftersom den bygger på mer än 20 års erfarenhet från RTI. Biosphere Sustainable Lifestyle är dess senaste system- och process-certifikat, och härstammar från arbetet som är under utveckling med REDS, den spanska förgreningen av Sustainable Development Solutions Network (SDSN), en enhet skapad 2012 under skyddet av Europeiska unionens generalsekreterare.

Biosphere© är ett internationellt och omfattande system för styrningen och positioneringen av en destination, ett företag eller en turismprodukt, vilket sker med hjälp av ackompanjemang och råd om kontinuerligt förbättrande mot ”2030 Horisonten” enligt Förenta nationernas hållbarhetskriterium och dess bedömning för medborgare och turister. På detta sätt agerar Biosphere som en guide för enheter och destinationer, i att uppnå efterlevnad med de 17 hållbara utvecklingsmålen och de 169 målen för 2030-års agenda.

Genom Biosphere Sustainable Lifestyle uppnår vi ett engagemang för en hållbar livsstil, genom att involvera administrationer, företag, deras anställda och kunder, samt turister och medborgare. Detta sker med en flexibel, uppkopplad, motiverande och enkel-att-använda-metodologi.

4. Andra frågeställningar som du anser relevanta för hållbara vinturismdestinationer och din organisation?

Turism är onekligen en av de viktigaste drivkrafterna till utveckling, och denna tillväxt är vid vägskälet till om den ska kunna genomföras med hållbarhetskriterium, eller tvärtom, bidra till att göra vår planet till en fortsatt ännu mer ohållbar destination. Engagemanget i att uppnå de 17 hållbarhetsmålen i alla destinationer, vare sig det gäller vinturism eller andra typer av turism, kan spela en viktig roll i att involvera nya generationer i ett hållbart scenario som kräver kollektivt medverkande.


Inkluderingen av hållbara principer i destinationer måste närmas som en tvärgående och inkluderande process som involverar allmänheten, företag och tjänster som finns på plats, och likväl destinationers offentliga auktoriteter, och dess omfattning som måste utvidgas till en marknadsförande mekanism som kommuniceras med turister. Strategin att adoptera för att integrera hållbar utveckling i destinationers ageranden samt policys, startar med att generera samarbetande synergier mellan lokala företag som främjar utvecklingen av hållbara upplevelser och produkter, samt positionerar destinationen och dess företag inom turismmarknaden på ett ansvarsfullt sätt. Hållbar turism är inget statiskt tillstånd, utan en väg av kontinuerlig förbättring som vi måste avancera tills vi möter de ambitiösa och transformativa objektiven av 2030-års agenda, och där det är möjligt, förbigå dem.

På Biosphere är vi medvetna om detta och det är därför vi utvecklat vår Biosphere Sustainable Lifestyle-metodologi och plattform, som erbjuder privata företag och offentliga administrationer verktyg och processer för att släta ut omvandlingen mot hållbarhet för alla agerandeområden i den hållbara destinationen. Det är endast med de rätta verktygen, som stöds av de erkända indikatorerna och kunskapen, som vi kommer kunna analysera det förflutna, hantera nuet, och planera för framtiden, så att rollen av turismsektorn är förstådd i en kontext av kontinuerlig evolution, övervakad och fullföljd av de 17 hållbarhetsmålen och de 169 målen för år 2030-agendans vision.

För mer information, besök: https://www.biospheresustainable.com/en/6/biosphere-sustainable


Författare: Kinga Bajko

Château Haut Brandey

Ett ekologiskt, modernt och för ursprunget generöst fruktigt vin med inslag av körsbär, svarta vinbär, vanilj, choklad och örter. Vinet kommer från vingårdar som ligger bland kullar av lera och kalksten inom Entre-Deux-Mers i byn Sainte-Radegonde, ca 45 km öster om staden Bordeaux

Artikelnummer: 3156

Typ: Rött Vin, Vin

Land: Bordeaux, Frankrike

Alkohol:12,5 %

Pris:119 Kr.

HITTA PRODUKTEN PÅ SYSTEMBOLAGET

Vinjournalen Nyhetsbrev

Genom att skicka in denna form Jag godkänner Integritetspolicy

Att skydda våra kunders personliga integritet är något vi värnar om på Vinjournalen.se. I vår integritetspolicy beskriver vi hur vi använder och sparar din personliga information – och varför vi gör det.
GDPR (General Data Protection) är en ny EU-förordning som ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL) från och med den 25 maj 2018. Förordningen innebär ett förtydligande av hur företag får behandla dina personuppgifter. Med anledning av detta har vi upprättat en integritetspolicy.

Vi behandlar dina personuppgifter för att:

Kunna administrera ditt nyhetsbrev/sms-utskick som du valt att anmäla dig till med din e-postadress/telefonnummer. Exempelvis så att du ska ha möjlighet att få uppdateringar om det senaste inom vin- och dryckesbranschen. Just nu skickar vi endast ut ett nyhetsbrevet skickas ut 1-2 gånger per månad. Det vill säga att det vi skickar i form av e-post, SMS och post ska vara baserat på det som du faktiskt visat intresse för.

Vilka rättigheter har du att påverka hur vi behandlar dina personuppgifter?

Du har flertalet rättigheter enligt GDPR bland annat rätten att alltid invända mot marknadsföring.

Vem är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter?

Wine Media AB, med organisationsnummer 556941-2421 är ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter.

Din integritet är viktig för oss. I denna policy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av oss när du besöker oss online och identifierar dig vi ett e-postformulär för att få vårt nyhetsbrev eller annan marknadsföring från oss.

Om du har några frågor angående behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill vända dig till oss för att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss jeanette@vinjournalen.se.

Hur behandlar vi dina uppgifter?

Sammanfattningsvis behandlar vi dina personuppgifter för att:
• administrera utskick av vårt nyhetsbrev
• skicka marknadsföring till dig via e-post och/eller SMS
• följa gällande lagar och regler; och

E-post/telefonnummer behandlas från det att du anmäler intresse för att få våra utskick, tills dess att du själv avregistrerar dig via den automatiska länken nedan i nyhetsbrevet.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi och våra samarbetspartners har vidtagit flertalet organisatoriska såväl som tekniska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter. Vi arbetar aktivt med att följa EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Vårt IT-system hjälper oss att skydda dina personuppgifter från olovlig eller obehörig behandling. Vidare har vi interna rutiner som säkerställer att inte fler personer än nödvändigt har tillgång till dina uppgifter.

Måste du tillhandahålla dina personuppgifter till oss och vad händer om du inte gör det?

Ditt samtycke krävs t.ex. om du vill fortsätta att få vårt nyhetsbrev och /eller SMS-utskick innehållandes information och erbjudanden till dig under en längre tid, annars skickar dig information,

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas som utgångspunkt endast av Vinjournalen.se. Mer i detalj: Vi delar din e-postadress/telefonnummer med vår interna kundtjänst för att kunna upprätthålla utskick av nyhetsbrev. Vi delar inte din e-postadress/telefonnummer med tredje part.

Vilka rättigheter har du att påverka hur vi behandlar dina personuppgifter?

Enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR) har du vissa rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter. Vi har beskrivit vilka rättigheter du har och vad de innebär nedan. För att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss, se kontaktuppgifter ovan.

Återkalla ditt samtycke till utskick av nyhetsbrev

Om vi behandlar uppgifter om din e-postadress/telefonnummer med stöd av att du har lämnat ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av dina personuppgifter. Återkallandet av samtycket gäller från och med dagen för återkallandet.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få en bekräftelse på om uppgifter som rör dig behandlas samt tillgång till information om hur uppgifterna behandlas, t.ex. ändamålen med behandlingen och vilka kategorier av uppgifter som behandlingen gäller.

Rätt till rättelse

Du har även rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktige-postadress rättad, samt genom att tillhandahålla information komplettera ofullständiga e-post/telefonnummer. E-post

Rätt till radering (rätten att bli bortglömd)

Du har rätt att begära radering av din e-postadress. Vinjournalen.se raderar dina personuppgifter på din begäran, under förutsättning att vi inte har en skyldighet att spara personuppgifterna i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR) eller annan lagstiftning.

Rätt till begränsning av behandling

Gäller inte hos oss då vi endast har din e-postadress/telefonnummer.

Rätt att invända mot behandling

Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för marknadsföringsändamål, vilket inkluderar profilering i den utsträckning som denna har ett samband med sådan direkt marknadsföring. Om du invänder mot marknadsföring och/eller profilering kommer din e-postadress/telefonnummer inte längre att behandlas för sådana ändamål.

Rätt att inge klagomål

Du har rätt att lämna klagomål till en behörig tillsynsmyndighet (utan att det påverkar något annat administrativt prövningsförfarande eller rättsmedel). Ett sådant klagomål lämnas med fördel till behörig tillsynsmyndighet som är Datainspektionen som du når via www.datainspektionen.se.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet) när:

• behandlingen grundar sig på ditt samtycke eller på ett avtal; och
• behandlingen sker automatiserat.

Du har rätt till överföring av personuppgifterna direkt från oss till en annan personuppgiftsansvarig när detta är tekniskt möjligt.

annons

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

senaste artiklarna