Hem » Ekologiskt viner » Vingårdars nya hållbarhetstrend att följa – Biosphere
|

Vingårdars nya hållbarhetstrend att följa – Biosphere

Hållbarhet är något som i dagens samhälle vuxit fram till att bli en av de mest självklara komponenterna bland företag inom de flesta sektorer. Turistindustrin är kanske en av de branscher som berörs mest av hållbarhetsprinciper, med tanke på det avtryck industrin lämnar, inte minst utifrån allt resande. Hållbarhetstänket påverkar naturligtvis även vinturism. Att kunna hantera turistföroreningens konsekvenser på destinationer är något som alla turistoperatörer handskas med, idag mer än någonsin tidigare.


För att underlätta utmaningarna att ställa om mot ett mer hållbart agerande har Biosphere vuxit fram som resultatet av mer än 20 år av erfarenheter, samt sammanställningar, från RTI:s (Responsible Tourism Institute) 17 stegs-mål, som fokuserar på hållbar utveckling och har sin grund i 169-stegsmålen från år 2030-agendan, framtagen REDS, det spanska sätet av SDSN (Sustainable Development Solutions Network). Alla involverade aktörer har länge arbetat med globala verktyg och planer för att hjälpa turistaktörer att ställa om och bli mer hållbara. Resultatet av att ha jobbat med detta i många år har slutligen lett till det nyframtagna Biosphere.

 Image Alt  - Vinjournalen.se

Om Biosphere

Biosphere är ett modernt, digitalt system, som hjälper turistaktörer inom olika kategorier att ta fram verktyg för hur de kan ställa om till ett mer hållbart agerande enligt den metod som passar just deras företag. Denna anpassning är möjlig tack vare den skräddarsydda valmöjlighet som erbjuds, baserad på 169-stegsmålen, där företag kan välja bland hundratals olika hållbara ageranden.

Två Klassificeringar

Biosphere erkänner två typer av klassificeringar för företag. Den ena, mest grundläggande typen är Biosphere Committed. För att företag ska ingå krävs grundläggande hållbara ageranden, och en vilja samt planering som första steg till att påbörja en mer hållbar omställning. Den andra klassificeringen är utmärkelsen Biosphere Certified. Företag som är Biosphere-certifierade har bevisat att de uppfyllt kraven i att omställa och efterfölja sin individuellt utvalda hållbarhetsplan, genom att ha gått igenom en noggrann kontroll genomförd av en extern specialistaktör. Denne ser till att de Biosphere-certifierade organisationerna efterföljer en plan som kontinuerligt arbetar mot att följa 17-stegsmålen av år 2030-agendan.

Biosphere och Vinturism

Vingårdar och vinproducenter har möjlighet att påverka en stor del av jordens yta, både på gott och ont. Mycket handlar om hur de väljer att behandla jorden, eftersom det påverkar även den kringliggande naturen på lång sikt. Slutsatsen för att undvika risker är dock inte att avbryta vinproduktionen, utan snarare att kontinuerligt vårda och berika den. Det kan ske på flera olika sätt. Ett exempel på en Biosphere-certifierad vingård är Celler Eudald Massana Noya, belägen strax utanför Barcelona vid den spanska östkusten. Där produceras ekologiska viner, med omtanke för naturen och dess biodiversitet genom hela produktionsprocessen. Fler hållbara vingårdar finns att upptäcka på Winetourism.com.

 Image Alt  - Vinjournalen.se
u003cemu003eCeller Eudald Massana Noyau003c/emu003e

 Image Alt  - Vinjournalen.se

Intervju med PATRICIO AZCÁRATE DÍAZ DE LOSADA, Generalsekreterare RTI

1. Varför borde man besöka Biosphere-certifierade vingårdar (inom exempelvis Spanien)?

Biosphere Sustainable Lifestyle är internationellt erkänt och baseras på ett system samt en metodologi som stöds av över 20 års erfarenhet. Detta försäkrar kunder om att de enheter som blivit titulerade Committed eller Certified inte endast är engagerade i hållbarhet, utan att de även gör framsteg i sin handlingsplan, och att de kontinuerligt jobbar varje dag för att förbättra sin styrning. Deras handlingsplaner är ackrediterade och godkända av experter inom området.

2. Vad borde man veta om hållbar turism?

Som turister måste vi vara medvetna om vår omgivning och agera så respektfullt som möjligt, inte bara gentemot miljön men även mot den lokala befolkning på orterna vi besöker, dess kultur och arv. Vi på Biosphere är väldigt medvetna om detta och därför har vi genom vår nya Biosphere Sustainable Lifestyle-metodologi lyckats involvera alla aktörer i en hållbar livsstil; vi kallar det Biosphere-cirkeln, där resmålens hållbarhetsengagemang innefattar både företag och deras kunder, samt turister och medborgare.

 Image Alt  - Vinjournalen.se

För det första är ett engagerat företags anställda och partners involverade, då de informeras om de åtgärder som bör tas för att garantera företagets hållbarhet; för det andra följer företaget upp med åtgärder såsom informationsspridning till kunder, så att även de vet hur hållbara ageranden bör se ut i samband med framtida inköp och besök.

3. Nämn 3 saker som gör Biosphere Responsible Tourism speciell?

Biosphere-etiketten garanterar erkännandet av de hållbara ansträngningar som företag och destinationer gör, eftersom den bygger på mer än 20 års erfarenhet från RTI. Biosphere Sustainable Lifestyle är dess senaste system- och process-certifikat, och härstammar från arbetet som är under utveckling med REDS, den spanska förgreningen av Sustainable Development Solutions Network (SDSN), en enhet skapad 2012 under skyddet av Europeiska unionens generalsekreterare.

 Image Alt  - Vinjournalen.se

Biosphere© är ett internationellt och omfattande system för styrningen och positioneringen av en destination, ett företag eller en turismprodukt, vilket sker med hjälp av ackompanjemang och råd om kontinuerligt förbättrande mot ”2030 Horisonten” enligt Förenta nationernas hållbarhetskriterium och dess bedömning för medborgare och turister. På detta sätt agerar Biosphere som en guide för enheter och destinationer, i att uppnå efterlevnad med de 17 hållbara utvecklingsmålen och de 169 målen för 2030-års agenda.

Genom Biosphere Sustainable Lifestyle uppnår vi ett engagemang för en hållbar livsstil, genom att involvera administrationer, företag, deras anställda och kunder, samt turister och medborgare. Detta sker med en flexibel, uppkopplad, motiverande och enkel-att-använda-metodologi.

4. Andra frågeställningar som du anser relevanta för hållbara vinturismdestinationer och din organisation?

Turism är onekligen en av de viktigaste drivkrafterna till utveckling, och denna tillväxt är vid vägskälet till om den ska kunna genomföras med hållbarhetskriterium, eller tvärtom, bidra till att göra vår planet till en fortsatt ännu mer ohållbar destination. Engagemanget i att uppnå de 17 hållbarhetsmålen i alla destinationer, vare sig det gäller vinturism eller andra typer av turism, kan spela en viktig roll i att involvera nya generationer i ett hållbart scenario som kräver kollektivt medverkande.


Inkluderingen av hållbara principer i destinationer måste närmas som en tvärgående och inkluderande process som involverar allmänheten, företag och tjänster som finns på plats, och likväl destinationers offentliga auktoriteter, och dess omfattning som måste utvidgas till en marknadsförande mekanism som kommuniceras med turister. Strategin att adoptera för att integrera hållbar utveckling i destinationers ageranden samt policys, startar med att generera samarbetande synergier mellan lokala företag som främjar utvecklingen av hållbara upplevelser och produkter, samt positionerar destinationen och dess företag inom turismmarknaden på ett ansvarsfullt sätt. Hållbar turism är inget statiskt tillstånd, utan en väg av kontinuerlig förbättring som vi måste avancera tills vi möter de ambitiösa och transformativa objektiven av 2030-års agenda, och där det är möjligt, förbigå dem.

 Image Alt  - Vinjournalen.se

På Biosphere är vi medvetna om detta och det är därför vi utvecklat vår Biosphere Sustainable Lifestyle-metodologi och plattform, som erbjuder privata företag och offentliga administrationer verktyg och processer för att släta ut omvandlingen mot hållbarhet för alla agerandeområden i den hållbara destinationen. Det är endast med de rätta verktygen, som stöds av de erkända indikatorerna och kunskapen, som vi kommer kunna analysera det förflutna, hantera nuet, och planera för framtiden, så att rollen av turismsektorn är förstådd i en kontext av kontinuerlig evolution, övervakad och fullföljd av de 17 hållbarhetsmålen och de 169 målen för år 2030-agendans vision.

För mer information, besök: https://www.biospheresustainable.com/en/6/biosphere-sustainable


Författare: Kinga Bajko

Frågor och svar:

Vad är Biosphere och hur kan det hjälpa vingårdar att bli mer hållbara?

Biosphere är ett modernt, digitalt system som hjälper turistaktörer, inklusive vingårdar, att ta fram verktyg för att ställa om till ett mer hållbart agerande. Det erbjuder skräddarsydda valmöjligheter baserade på hållbarhetsmål och hjälper företag att välja bland hundratals olika hållbara ageranden.

Vad är skillnaden mellan Biosphere Committed och Biosphere Certified för vingårdar?

Biosphere Committed är den grundläggande klassificeringen som kräver att företag visar en vilja och planering för att påbörja en mer hållbar omställning. Biosphere Certified är en utmärkelse som bevisar att företaget har uppfyllt kraven för att bli certifierat genom en noggrann kontroll av en extern specialistaktör.

Varför borde man besöka Biosphere-certifierade vingårdar?

Biosphere-certifierade vingårdar garanterar att de är engagerade i hållbarhet och gör framsteg i sin hållbarhetsplan. Besökare kan vara säkra på att dessa vingårdar tar ansvar för sin påverkan på miljön och arbetar kontinuerligt för att förbättra sin styrning.

Vad är det som gör Biosphere Responsible Tourism speciell?

Biosphere Responsible Tourism är speciellt eftersom det är baserat på över 20 års erfarenhet och stöds av experter inom området. Det är ett omfattande system för styrning och positionering av destinationer och företag inom turismsektorn. Dessutom involverar det alla aktörer i en hållbar livsstil, inklusive företag, anställda, kunder, turister och medborgare.

Vilken roll spelar hållbar turism i vinturismdestinationer och hur kan Biosphere hjälpa till?

Hållbar turism spelar en viktig roll i att involvera nya generationer i ett hållbart scenario och bidra till en hållbar utveckling. Biosphere hjälper till genom att erbjuda verktyg och processer för att släta ut omvandlingen mot hållbarhet för alla agerandeområden i en hållbar destination. Det hjälper företag och destinationer att uppnå efterlevnad med de 17 hållbara utvecklingsmålen och de 169 målen för 2030-års agenda.

Vinguider relaterade till denna artikel

Vinjournalen.se Tips

Relaterade inlägg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Få handplockat innehåll i vårt nyhetsbrev, det är gratis.