Bee-Friendly Farming

För dem som dagligen arbetar nära nature är det i regel en självklarhet att arbetet ska påverka miljön och den biologiska mångfalden så lite som möjligt. Bee Friendly Farming är en av organisationerna som verkar för att alla typer lantbruk, däribland vinproduktion, ska drivas på ett hållbart sätt.


Bee Friendly Farming

Bee Friendly Farming (BFF) grundades av Kathy Kellison 2008 genom Partners for Sustainable Pollination (PFSP). Syftet med BBF var då liksom nu, att samarbeta med lantbrukare och producenter för att gynna och återskapa naturliga habitat för pollinerare, till exempel bi, humlor och kollibrir. Programmet har växt sig större varje år sedan starten och är i skrivande stund en del av North American Pollinator Protection Campaign (NAPPC) där både forskare och lantbrukare ingår.

När Bee Friendly Farming grundades var målet att engagera så manga lantbrukare som möljigt för att kunna göra stora områden med olika typer av odlingsmark till naturliga och giftfria levnadsmiljöer för bi och andra pollinatörer. Organisationen ville uppmärksamma konsumenter på hur viktigt det är att stötta producenter som värnar om miljön. Detta är fortfarande det primära målet, men det har förfinats under de år som BFF har varit verksamma.

Bee Friendly Farming förser lantbrukare och producenter med riktlinjer för hur de ska arbeta för att deras marker ska vara pollinatorvänliga. BFF arbetar löpande med standarder för ett hållbart lantbruk och vikten av att bruka jorden på ett sätt som gynnar den biologiska mångfalden. Det innebär bland annat att helt, eller i så stor utsträckning som möljigt, undvika konventionella bekämpningsmedel riktade mot ogräs och insekter. Konventionella bekämpningsmedel dödar inte bara skadeinsekterna utan även de viktiga pollinatörerna.

Cakebread Cellars – partner vingård

Inte enbart för lantbrukare

De som skiljer Bee Friendly Farming från många andra organisationer som arbetar för en ökad medvetenhet om hållbar odling, är att de vänder sig både till konsumenter och producenter. Bee Friendly farming är indelat i tre specifika kategorier:  BFF Certified, BFF Garden, BFF Partner.

BFF Certified är framtaget för och vänder sig till lantbrukare, vinodlare och andra verksamheter som på ett eller annat sätt använder sig av jorden och landskapet. Kravet för att få certifieringen är att:

 • minst 3 procent av marken erbjuder näring till pollinatörer;
 • det erbjuds en mångfald av blommor, grödor och växter;
 • det finns rent vatten till bin;
 • det finns permanenta naturliga levnadsmiljöer för insekts- och fågelbon;
 • användningen av bekämpningsmedel minskas eller upphör helt;
 • verksamheten betalar den årliga avgiften till BFF;
 • deltar i uppföljningsundersökningen som genomförs vart tredje år.

BFF Partner är ett sponsorprogram som ger personer, som inte själva har mark att odla, en möjlighet att stötta de producenter som är certifierade av BFF. Sponsorerna bidrar även ekonomiskt till utvecklingen av BFF och det arbete som organisationen gör för att gynna den biologiska mångfalden och ökad användning av giftfria bekämpningsmedel.

Jordan Winery – partner vingård

Bee Friendly Garden är, precis som namnet antyder, ett sätt för husägare och andra med trädgård, att skapa en naturlig och giftfri miljö för bin och andra pollinatörer. Kriterierna för att bli certifieriad Bee Friendly Garden är att:

 • plantera inhemska blommor och växter som producerar pollen och nektar under blommingen;
 • skapa miljöer där bin och insekter kan övervintra, till exempel insektshotell, stenrösen och vedstaplar;
 • minska eller helt utesluta användandet av giftiga bekämpningsmedel;
 • betala den årliga avgiften till BFF;
 • delta i den årliga uppföljningsundersöknigen.

De producenter och sponsorer som är certifierade av Bee Friendly Farming får en unik logotype som de kan använda i marknadsföring och andra sammanhang. I skrivande stund finns det ingen sådan logotype för Bee Friendly Garden.


Intervju med Miles Dakin

Bee Friendly Farming Coordinator på Pollinator Partnership

Varför ska vingårdarna följa principerna som ligger bakom Bee Friendly Farming?

Pollinatörer, som bin, utsätts för siginifkanta utmaningar när de förlorar sitt naturliga habitat, påverkas av klimatförändringar, overdriven eller onödig användning av insektsgifter. Geno matt anamma och följa det Bee Friendly Farming förespråkar, kan vingårdar gynna pollinatörer och även dra nytta av fördelarna med att ha en stor mängd bin, och andra pollinatörer, på vingårdarna. Dessa fördelar innefattar bland annat en förbättrad och näringsrikare jordmån, hjälper jorden att hålla kvar vattnet och en ökning av naturliga fiender mot skadeinsekter.

Vad behöver alla som inte är insatta veta om biologisk mångfald och fördelarna med pollinatorvänligt jordbruk?

Det finns hundratusentals arter av pollinatörer spridda över hela världen. Dessa arter omffattar bland annat bin, fjärilar, fladdermöss, flugor, kollibrir och skalbaggar. Genom att bygga upp habitat och implementera det bästa sättet att odla på, kan lantbrukare och vinproducenter dra sitt strå till stacken när det kommer till att hjälpa polinatörer samtidigt som de förbättrar sin verksamhet. Konsumenter kan bidra till det här arbetet genom att köpa produkter som är certifierade enligt Bee Friendly Farming och genom att plantera blommor och växter, som gynnar pollinatörer, i sina trädgårdar. Husägare och kommunala trädgårdsmästare kan ansluta sig till Bee Friendly Farming Garden.

Nämn tre saker som gör The Bee Friendly Farming (BFF) speciellt?

Bee Friendly Farming arbetar tillsammans med lantbrukare av olika slag för att förändra landskapet till det bättre så att det gynnar pollinatörer.

Programmet omsätts direkt från teori till praktik i och med att frön och plantor planteras i jorden för att gynna pollinatörerna och den biologiska mångfalden. Våra lantbrukare odlar och vårdar över 64.000 hektar mark som är en naturlig hemvist för pollinatörer av olika slag.

Integrerad och kontrollerad bekämpning av skadeinsekter och -djur resulterar i en minimal användning av skadliga bekämpningsmedel. Istället arbetar alla med och förlitar sig på förebyggande mätningar och giftfria metoder för att minimera användningen av icke miljövänliga bekämpningsmedel.

Domaine des Pasquiers

Detta ekologiska, fylliga vin har en markant doft av röda bär och örter. Dofterna bär även över till smaken av vinet som har en kryddig, ren fruktdriven karaktär, med inslag av skogshallon, plommon, svartpeppar och lagerblad samt en lång eftersmak.

Artikelnummer: 2298

Typ: Rött Vin, Vin

Land: Frankrike, Rhone

Alkohol:14 %

Pris:135 Kr.

HITTA PRODUKTEN PÅ SYSTEMBOLAGET
Nötkött Nötkött Nötkött Nötkött Nötkött

Vinjournalen Nyhetsbrev

Genom att skicka in denna form Jag godkänner Integritetspolicy

Att skydda våra kunders personliga integritet är något vi värnar om på Vinjournalen.se. I vår integritetspolicy beskriver vi hur vi använder och sparar din personliga information – och varför vi gör det.
GDPR (General Data Protection) är en ny EU-förordning som ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL) från och med den 25 maj 2018. Förordningen innebär ett förtydligande av hur företag får behandla dina personuppgifter. Med anledning av detta har vi upprättat en integritetspolicy.

Vi behandlar dina personuppgifter för att:

Kunna administrera ditt nyhetsbrev/sms-utskick som du valt att anmäla dig till med din e-postadress/telefonnummer. Exempelvis så att du ska ha möjlighet att få uppdateringar om det senaste inom vin- och dryckesbranschen. Just nu skickar vi endast ut ett nyhetsbrevet skickas ut 1-2 gånger per månad. Det vill säga att det vi skickar i form av e-post, SMS och post ska vara baserat på det som du faktiskt visat intresse för.

Vilka rättigheter har du att påverka hur vi behandlar dina personuppgifter?

Du har flertalet rättigheter enligt GDPR bland annat rätten att alltid invända mot marknadsföring.

Vem är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter?

Wine Media AB, med organisationsnummer 556941-2421 är ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter.

Din integritet är viktig för oss. I denna policy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av oss när du besöker oss online och identifierar dig vi ett e-postformulär för att få vårt nyhetsbrev eller annan marknadsföring från oss.

Om du har några frågor angående behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill vända dig till oss för att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss jeanette@vinjournalen.se.

Hur behandlar vi dina uppgifter?

Sammanfattningsvis behandlar vi dina personuppgifter för att:
• administrera utskick av vårt nyhetsbrev
• skicka marknadsföring till dig via e-post och/eller SMS
• följa gällande lagar och regler; och

E-post/telefonnummer behandlas från det att du anmäler intresse för att få våra utskick, tills dess att du själv avregistrerar dig via den automatiska länken nedan i nyhetsbrevet.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi och våra samarbetspartners har vidtagit flertalet organisatoriska såväl som tekniska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter. Vi arbetar aktivt med att följa EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Vårt IT-system hjälper oss att skydda dina personuppgifter från olovlig eller obehörig behandling. Vidare har vi interna rutiner som säkerställer att inte fler personer än nödvändigt har tillgång till dina uppgifter.

Måste du tillhandahålla dina personuppgifter till oss och vad händer om du inte gör det?

Ditt samtycke krävs t.ex. om du vill fortsätta att få vårt nyhetsbrev och /eller SMS-utskick innehållandes information och erbjudanden till dig under en längre tid, annars skickar dig information,

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas som utgångspunkt endast av Vinjournalen.se. Mer i detalj: Vi delar din e-postadress/telefonnummer med vår interna kundtjänst för att kunna upprätthålla utskick av nyhetsbrev. Vi delar inte din e-postadress/telefonnummer med tredje part.

Vilka rättigheter har du att påverka hur vi behandlar dina personuppgifter?

Enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR) har du vissa rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter. Vi har beskrivit vilka rättigheter du har och vad de innebär nedan. För att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss, se kontaktuppgifter ovan.

Återkalla ditt samtycke till utskick av nyhetsbrev

Om vi behandlar uppgifter om din e-postadress/telefonnummer med stöd av att du har lämnat ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av dina personuppgifter. Återkallandet av samtycket gäller från och med dagen för återkallandet.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få en bekräftelse på om uppgifter som rör dig behandlas samt tillgång till information om hur uppgifterna behandlas, t.ex. ändamålen med behandlingen och vilka kategorier av uppgifter som behandlingen gäller.

Rätt till rättelse

Du har även rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktige-postadress rättad, samt genom att tillhandahålla information komplettera ofullständiga e-post/telefonnummer. E-post

Rätt till radering (rätten att bli bortglömd)

Du har rätt att begära radering av din e-postadress. Vinjournalen.se raderar dina personuppgifter på din begäran, under förutsättning att vi inte har en skyldighet att spara personuppgifterna i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR) eller annan lagstiftning.

Rätt till begränsning av behandling

Gäller inte hos oss då vi endast har din e-postadress/telefonnummer.

Rätt att invända mot behandling

Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för marknadsföringsändamål, vilket inkluderar profilering i den utsträckning som denna har ett samband med sådan direkt marknadsföring. Om du invänder mot marknadsföring och/eller profilering kommer din e-postadress/telefonnummer inte längre att behandlas för sådana ändamål.

Rätt att inge klagomål

Du har rätt att lämna klagomål till en behörig tillsynsmyndighet (utan att det påverkar något annat administrativt prövningsförfarande eller rättsmedel). Ett sådant klagomål lämnas med fördel till behörig tillsynsmyndighet som är Datainspektionen som du når via www.datainspektionen.se.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet) när:

• behandlingen grundar sig på ditt samtycke eller på ett avtal; och
• behandlingen sker automatiserat.

Du har rätt till överföring av personuppgifterna direkt från oss till en annan personuppgiftsansvarig när detta är tekniskt möjligt.

annons

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

senaste artiklarna