Hem » Vin Fakta » Bee-Friendly Farming
Vin Fakta

Bee-Friendly Farming

För dem som dagligen arbetar nära nature är det i regel en självklarhet att arbetet ska påverka miljön och den biologiska mångfalden så lite som möjligt. Bee Friendly Farming är en av organisationerna som verkar för att alla typer lantbruk, däribland vinproduktion, ska drivas på ett hållbart sätt.


Bee Friendly Farming

Bee Friendly Farming (BFF) grundades av Kathy Kellison 2008 genom Partners for Sustainable Pollination (PFSP). Syftet med BBF var då liksom nu, att samarbeta med lantbrukare och producenter för att gynna och återskapa naturliga habitat för pollinerare, till exempel bi, humlor och kollibrir. Programmet har växt sig större varje år sedan starten och är i skrivande stund en del av North American Pollinator Protection Campaign (NAPPC) där både forskare och lantbrukare ingår.

När Bee Friendly Farming grundades var målet att engagera så manga lantbrukare som möljigt för att kunna göra stora områden med olika typer av odlingsmark till naturliga och giftfria levnadsmiljöer för bi och andra pollinatörer. Organisationen ville uppmärksamma konsumenter på hur viktigt det är att stötta producenter som värnar om miljön. Detta är fortfarande det primära målet, men det har förfinats under de år som BFF har varit verksamma.

Bee Friendly Farming förser lantbrukare och producenter med riktlinjer för hur de ska arbeta för att deras marker ska vara pollinatorvänliga. BFF arbetar löpande med standarder för ett hållbart lantbruk och vikten av att bruka jorden på ett sätt som gynnar den biologiska mångfalden. Det innebär bland annat att helt, eller i så stor utsträckning som möljigt, undvika konventionella bekämpningsmedel riktade mot ogräs och insekter. Konventionella bekämpningsmedel dödar inte bara skadeinsekterna utan även de viktiga pollinatörerna.

 Image Alt - Vinjournalen.se
Cakebread Cellars – partner vingård

Inte enbart för lantbrukare

De som skiljer Bee Friendly Farming från många andra organisationer som arbetar för en ökad medvetenhet om hållbar odling, är att de vänder sig både till konsumenter och producenter. Bee Friendly farming är indelat i tre specifika kategorier:  BFF Certified, BFF Garden, BFF Partner.

BFF Certified är framtaget för och vänder sig till lantbrukare, vinodlare och andra verksamheter som på ett eller annat sätt använder sig av jorden och landskapet. Kravet för att få certifieringen är att:

 • minst 3 procent av marken erbjuder näring till pollinatörer;
 • det erbjuds en mångfald av blommor, grödor och växter;
 • det finns rent vatten till bin;
 • det finns permanenta naturliga levnadsmiljöer för insekts- och fågelbon;
 • användningen av bekämpningsmedel minskas eller upphör helt;
 • verksamheten betalar den årliga avgiften till BFF;
 • deltar i uppföljningsundersökningen som genomförs vart tredje år.
 Image Alt - Vinjournalen.se

BFF Partner är ett sponsorprogram som ger personer, som inte själva har mark att odla, en möjlighet att stötta de producenter som är certifierade av BFF. Sponsorerna bidrar även ekonomiskt till utvecklingen av BFF och det arbete som organisationen gör för att gynna den biologiska mångfalden och ökad användning av giftfria bekämpningsmedel.

 Image Alt - Vinjournalen.se
Jordan Winery – partner vingård

Bee Friendly Garden är, precis som namnet antyder, ett sätt för husägare och andra med trädgård, att skapa en naturlig och giftfri miljö för bin och andra pollinatörer. Kriterierna för att bli certifieriad Bee Friendly Garden är att:

 • plantera inhemska blommor och växter som producerar pollen och nektar under blommingen;
 • skapa miljöer där bin och insekter kan övervintra, till exempel insektshotell, stenrösen och vedstaplar;
 • minska eller helt utesluta användandet av giftiga bekämpningsmedel;
 • betala den årliga avgiften till BFF;
 • delta i den årliga uppföljningsundersöknigen.

De producenter och sponsorer som är certifierade av Bee Friendly Farming får en unik logotype som de kan använda i marknadsföring och andra sammanhang. I skrivande stund finns det ingen sådan logotype för Bee Friendly Garden.


Intervju med Miles Dakin

Bee Friendly Farming Coordinator på Pollinator Partnership

 Image Alt - Vinjournalen.se

Varför ska vingårdarna följa principerna som ligger bakom Bee Friendly Farming?

Pollinatörer, som bin, utsätts för siginifkanta utmaningar när de förlorar sitt naturliga habitat, påverkas av klimatförändringar, overdriven eller onödig användning av insektsgifter. Geno matt anamma och följa det Bee Friendly Farming förespråkar, kan vingårdar gynna pollinatörer och även dra nytta av fördelarna med att ha en stor mängd bin, och andra pollinatörer, på vingårdarna. Dessa fördelar innefattar bland annat en förbättrad och näringsrikare jordmån, hjälper jorden att hålla kvar vattnet och en ökning av naturliga fiender mot skadeinsekter.

Vad behöver alla som inte är insatta veta om biologisk mångfald och fördelarna med pollinatorvänligt jordbruk?

Det finns hundratusentals arter av pollinatörer spridda över hela världen. Dessa arter omffattar bland annat bin, fjärilar, fladdermöss, flugor, kollibrir och skalbaggar. Genom att bygga upp habitat och implementera det bästa sättet att odla på, kan lantbrukare och vinproducenter dra sitt strå till stacken när det kommer till att hjälpa polinatörer samtidigt som de förbättrar sin verksamhet. Konsumenter kan bidra till det här arbetet genom att köpa produkter som är certifierade enligt Bee Friendly Farming och genom att plantera blommor och växter, som gynnar pollinatörer, i sina trädgårdar. Husägare och kommunala trädgårdsmästare kan ansluta sig till Bee Friendly Farming Garden.

Nämn tre saker som gör The Bee Friendly Farming (BFF) speciellt?

Bee Friendly Farming arbetar tillsammans med lantbrukare av olika slag för att förändra landskapet till det bättre så att det gynnar pollinatörer.

Programmet omsätts direkt från teori till praktik i och med att frön och plantor planteras i jorden för att gynna pollinatörerna och den biologiska mångfalden. Våra lantbrukare odlar och vårdar över 64.000 hektar mark som är en naturlig hemvist för pollinatörer av olika slag.

Integrerad och kontrollerad bekämpning av skadeinsekter och -djur resulterar i en minimal användning av skadliga bekämpningsmedel. Istället arbetar alla med och förlitar sig på förebyggande mätningar och giftfria metoder för att minimera användningen av icke miljövänliga bekämpningsmedel.

Frågor och svar:

Vad är Bee Friendly Farming och vad är dess syfte?

Bee Friendly Farming är en organisation som samarbetar med lantbrukare och producenter för att gynna och återskapa naturliga habitat för pollinerare, till exempel bi, humlor och kollibrir. Syftet är att driva lantbruk på ett hållbart sätt och påverka miljön och den biologiska mångfalden så lite som möjligt.

Vilka är kriterierna för att bli certifierad av Bee Friendly Farming?

För att bli certifierad av Bee Friendly Farming måste lantbrukare och producenter uppfylla krav som att erbjuda minst 3 procent av marken näring till pollinatörer, erbjuda en mångfald av blommor, grödor och växter, ha rent vatten till bin, ha permanenta naturliga levnadsmiljöer för insekts- och fågelbon, minska eller helt utesluta användningen av bekämpningsmedel riktade mot ogräs och insekter, betala den årliga avgiften till BFF och delta i uppföljningsundersökningen som genomförs vart tredje år.

Vad är Bee Friendly Garden och vad krävs för att bli certifierad?

Bee Friendly Garden är ett sätt för husägare och andra med trädgård att skapa en naturlig och giftfri miljö för bin och andra pollinatörer. För att bli certifierad Bee Friendly Garden måste man plantera inhemska blommor och växter som producerar pollen och nektar under blomning, skapa miljöer där bin och insekter kan övervintra, minska eller helt utesluta användandet av giftiga bekämpningsmedel, betala den årliga avgiften till BFF och delta i den årliga uppföljningsundersökningen.

Vilka fördelar kan vingårdar dra av att följa principerna bakom Bee Friendly Farming?

Genom att följa principerna bakom Bee Friendly Farming kan vingårdar gynna pollinatörer och dra nytta av fördelar som en förbättrad och näringsrikare jordmån, hjälp att hålla kvar vattnet och en ökning av naturliga fiender mot skadeinsekter.

Vad behöver konsumenter göra för att bidra till Bee Friendly Farmings arbete?

Konsumenter kan bidra till Bee Friendly Farmings arbete genom att köpa produkter som är certifierade enligt Bee Friendly Farming och genom att plantera blommor och växter som gynnar pollinatörer i sina trädgårdar. Husägare och kommunala trädgårdsmästare kan ansluta sig till Bee Friendly Farming Garden.

Vinguider relaterade till denna artikel

Vinjournalen.se Tips

Relaterade inlägg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Få handplockat innehåll i vårt nyhetsbrev, det är gratis.