VIVA Sustainable Wine

Många av oss är måna om att gör ett så litet avtryck i miljön som möjligt. Så gör även de som arbetar med vinodling. Respekten för naturen, miljön och de som arbetar med att kultivera och skörda vindruvorna blir allt mer framträdande tack vare organisationer som italienska VIVA Sustainable Wine.


VIVA Sustainability in Italian Wine Sector

Viva Sustinable Wine är en organisation som drivs av the Italian Ministry of Ecological Transition och OPERA, ett oberoende forskningscenter vid Università Cattolica del Sacro Cuore.

The Italian Ministry of Ecological Transition har under flera år arbetat med nationella och internationella projekt vars syfte är att underlätta övergången till en ekonomi och produktion som är hållbar och lämnar ett så litet fotavtryck som möjligt i naturen. Numera är hållbarhet en väl förankrad del i världskonomin och är en viktig fråga för såväl företag som kunder och medborgare. The Italian Ministry of Ecological Transition har även en aktiv roll i EU Program for the Environmental Footprint (PEF–Product Environmental Footprint och OEF-Organization Environmental Footprint).

OPERA är ett oberoende forskningscenter under Università Cattolica del Sacro Cuore och anses redan vara det europeiska centrat för en hållbar jordbruks- och matproduktionskedja. Tack vare kunskapsutbyte och samarbete mellan intressenter kan forskningscentrat ha ett specifikt mål att bidra till och förbättra lösningar som minskar riskerna och ökar kvaliteten gällande säkerhet och produktion av livsmedel. Det leder I sin tur till ett hållbart och miljövänligt jordbruk.

Organisationens målsättning

VIVA Sustainable Wine har tydliga mål för hur verksamheten ska bedrivas och hur den kan och ska hjälpa vinodlarna att driva hållbara vingårdar. Målen för VIVA Sustainable Wine är att:

  • utveckla en metod för beräkning och bedömning av vingårdarnas och deras produkters hållbarhet I hela kedjan från producent tilll konsument;
  • definiera tekniska specifikationer, baserat på den utvecklade metoden för analys och certifiering av de fyra indikatorerna (luft, vatten, region och vingård), samt uppdatera dessa regelbundet enligt den europeiska och internationella lagstiftning som gäller för branschen;
  • löpande förbättra hållbarhetsprestandan på vingårdarna och i vinproduktionen, även genom samarbete med Italian Wine Union (UIV);
  • utbilda företagstekniker och konsulter i användningen av VIVA -indikatorer för att hjälpa till att bedöma och förbättra hållbarhetskapaciteten över tid;
  • erbjuda enkla anlys- och mätverktyg till vatten, region och vingård;
  • samarbeta med organisationer och intressenter för att marknadsföra resultat på både nationell och internationell nivå.

Organisationens mål är alltså att vingårdarna som verkar under VIVA Sustainable Wine ska få tydliga fördelar av att ställa om till en ekologisk och hållbar produktion. Organisationen gör det bland annat genom:

  • Marknadsföring och konkurrenskraft
  • Pengarbesparande åtgärder
  • Revision
  • Förhållande till konsumenterna

Med hjälp av åtgärder som minskar utsläpp och vattenförbrukningen minskar vingårdens påverkan på miljön. Hållbarhet och miljövärden är en viktig drivkraft och konkurrenskraft både på den inhemska och globala marknaden. Det är som bekant konsumenternas efterfrågan som styr och det är något som VIVA Sustainable Wine har tagit fasta på.


Intervju med professor Lucrezia Lamastra, VIVA Program Scientific Coordinator

Varför ska vinproducenterna följa de principer som VIVA Sustainibilty står för?

Hållbarhet är ett komplext begrepp, en social, ekonomisk och kulturell representation av en ekodynamisk balansmodell, så det är nödvändigt att utveckla ett globalt tillvägagångssätt för att garantera att hållbarhetskraven består över tid. Parallellt måste det också ske en ständig förbättring av företagens prestationer och hållbarhetskriterier. VIVA -programmets syfte är att förbättra vingårdens hållbarhetskapacitet genom att övervaka och utveckla en god praxis i alla delar av vinproduktionskedjan.

Men det är inte allt. För att konkretisera begreppet hållbarhet begär vi att de vingårdar som går med i VIVA -programmet ska genomföra påtagliga åtgärder för att förbättra verksamhetens kapacitet på de områden där analyserna pekar på svagheter gällande miljöpåverkan. Hållbarhet betraktas som en väg och inte som en destination. Genom att anta hållbara strategier kan vingårdar som deltar i VIVA -programmet fokusera på kostnadsminskning, minska avfall, förbättra effektiviteten, lägga till ett märkesvärde på vinet, möta konsumenternas krav, locka värdefulla talanger och skapa nya gröna jobbmöjligheter.

Vad bör alla veta om hållbara principer inom vinodling och vinframställning?

I motsats till vad många tror är miljöskydd inte den enda grundpelaren för hållbarhet. Miljön är bara en av hållbarhetens tre fundament, de andra två är samhället och ekonomin. Människor lever i en värld där den stora livskvaliteten är normen det vill säga när de har en ren, blomstrande miljö, ett ekonomiskt välbefinnande och upplever social lycka.

Av den anledningen gör vi i VIVA -programmet allt vi kan för att de tre pelarna ska vara så enade och starka som möjligt eftersom alla tre är tätt sammankopplade. Vi ber till exempel företag att uppfylla sociala krav som arbetarskydd, en säker och hälsosam arbetsplats, adekvat personalutbildning, genomförande av olika aktiviteter för att stödja ungdomar och kvinnor, relationshantering med intressenter och lokala invånare samt konsumenters hälsa och säkerhet.

Utöver det lade vi till en fjärde pelare som tar hänsyn till kulturella faktorer. Kulturell variation, populärkultur och jordbrukstraditioner, anses vara en del av vinindustrins hållbarhetsidé. För att kunna mäta hållbarhetsprestanda utvecklade vi fyra indikatorer och en programvara som gör det möjligt för deltagarna att kvantifiera sina hållbarhetskapacitet.

Nämn tre saker som gör din organisation speciell

Den är unik eftersom VIVA representerar den enda nationella offentliga standarden för att mäta och förbättra hållbarhetsprestanda i den italienska vinsektorn.

Den har en gemenskap. Vingårdar, jordbrukare och alla tekniker som deltar i VIVA -programmet är en del av VIVAs gemensamma mål och intressen, vilket uppmuntrar till informationsutbyte och interaktion med potentiella partners.

Organisationen är innovativ eftersom VIVA -certifieringen hjälper vingårdar att lära sig om viktiga värden i processen och uppmuntrar dem att leta efter alternativa sätt att minska de negativa effekterna.

Hur ser framtiden ut för VIVA?

Vi kommer att använda oss mer av våra sociala medier och tidningar för att påskynda och skapa ett större intresse för vårt program hos intressenterna. Målsättningen med det är att både öka konsumenternas kunskap gällande fördelarna med VIVA-certifiering och öka antalet vingårdar som deltar i VIVA-programmet. Tack vare erfarnheten från VIVA-programmet arbetar vi nu med att utvidga programmet till en annan spjutspets i den italienska jordbrukssektorn: olivoljan.

Caveau des Jacobins Chardonnay

Ett elegant och uttrycksfullt vin med hög mineralsälta, producerat av ett av Frankrikes äldsta vinproducentkooperativ.

Artikelnummer: 2292

Typ: Vitt Vin

Land: Frankrike, Jura

Alkohol:12 %

Pris:119 Kr.

HITTA PRODUKTEN PÅ SYSTEMBOLAGET
Nötkött Nötkött Nötkött

Vinjournalen Nyhetsbrev

Genom att skicka in denna form Jag godkänner Integritetspolicy

Att skydda våra kunders personliga integritet är något vi värnar om på Vinjournalen.se. I vår integritetspolicy beskriver vi hur vi använder och sparar din personliga information – och varför vi gör det.
GDPR (General Data Protection) är en ny EU-förordning som ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL) från och med den 25 maj 2018. Förordningen innebär ett förtydligande av hur företag får behandla dina personuppgifter. Med anledning av detta har vi upprättat en integritetspolicy.

Vi behandlar dina personuppgifter för att:

Kunna administrera ditt nyhetsbrev/sms-utskick som du valt att anmäla dig till med din e-postadress/telefonnummer. Exempelvis så att du ska ha möjlighet att få uppdateringar om det senaste inom vin- och dryckesbranschen. Just nu skickar vi endast ut ett nyhetsbrevet skickas ut 1-2 gånger per månad. Det vill säga att det vi skickar i form av e-post, SMS och post ska vara baserat på det som du faktiskt visat intresse för.

Vilka rättigheter har du att påverka hur vi behandlar dina personuppgifter?

Du har flertalet rättigheter enligt GDPR bland annat rätten att alltid invända mot marknadsföring.

Vem är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter?

Wine Media AB, med organisationsnummer 556941-2421 är ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter.

Din integritet är viktig för oss. I denna policy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av oss när du besöker oss online och identifierar dig vi ett e-postformulär för att få vårt nyhetsbrev eller annan marknadsföring från oss.

Om du har några frågor angående behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill vända dig till oss för att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss jeanette@vinjournalen.se.

Hur behandlar vi dina uppgifter?

Sammanfattningsvis behandlar vi dina personuppgifter för att:
• administrera utskick av vårt nyhetsbrev
• skicka marknadsföring till dig via e-post och/eller SMS
• följa gällande lagar och regler; och

E-post/telefonnummer behandlas från det att du anmäler intresse för att få våra utskick, tills dess att du själv avregistrerar dig via den automatiska länken nedan i nyhetsbrevet.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi och våra samarbetspartners har vidtagit flertalet organisatoriska såväl som tekniska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter. Vi arbetar aktivt med att följa EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Vårt IT-system hjälper oss att skydda dina personuppgifter från olovlig eller obehörig behandling. Vidare har vi interna rutiner som säkerställer att inte fler personer än nödvändigt har tillgång till dina uppgifter.

Måste du tillhandahålla dina personuppgifter till oss och vad händer om du inte gör det?

Ditt samtycke krävs t.ex. om du vill fortsätta att få vårt nyhetsbrev och /eller SMS-utskick innehållandes information och erbjudanden till dig under en längre tid, annars skickar dig information,

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas som utgångspunkt endast av Vinjournalen.se. Mer i detalj: Vi delar din e-postadress/telefonnummer med vår interna kundtjänst för att kunna upprätthålla utskick av nyhetsbrev. Vi delar inte din e-postadress/telefonnummer med tredje part.

Vilka rättigheter har du att påverka hur vi behandlar dina personuppgifter?

Enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR) har du vissa rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter. Vi har beskrivit vilka rättigheter du har och vad de innebär nedan. För att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss, se kontaktuppgifter ovan.

Återkalla ditt samtycke till utskick av nyhetsbrev

Om vi behandlar uppgifter om din e-postadress/telefonnummer med stöd av att du har lämnat ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av dina personuppgifter. Återkallandet av samtycket gäller från och med dagen för återkallandet.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få en bekräftelse på om uppgifter som rör dig behandlas samt tillgång till information om hur uppgifterna behandlas, t.ex. ändamålen med behandlingen och vilka kategorier av uppgifter som behandlingen gäller.

Rätt till rättelse

Du har även rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktige-postadress rättad, samt genom att tillhandahålla information komplettera ofullständiga e-post/telefonnummer. E-post

Rätt till radering (rätten att bli bortglömd)

Du har rätt att begära radering av din e-postadress. Vinjournalen.se raderar dina personuppgifter på din begäran, under förutsättning att vi inte har en skyldighet att spara personuppgifterna i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR) eller annan lagstiftning.

Rätt till begränsning av behandling

Gäller inte hos oss då vi endast har din e-postadress/telefonnummer.

Rätt att invända mot behandling

Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för marknadsföringsändamål, vilket inkluderar profilering i den utsträckning som denna har ett samband med sådan direkt marknadsföring. Om du invänder mot marknadsföring och/eller profilering kommer din e-postadress/telefonnummer inte längre att behandlas för sådana ändamål.

Rätt att inge klagomål

Du har rätt att lämna klagomål till en behörig tillsynsmyndighet (utan att det påverkar något annat administrativt prövningsförfarande eller rättsmedel). Ett sådant klagomål lämnas med fördel till behörig tillsynsmyndighet som är Datainspektionen som du når via www.datainspektionen.se.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet) när:

• behandlingen grundar sig på ditt samtycke eller på ett avtal; och
• behandlingen sker automatiserat.

Du har rätt till överföring av personuppgifterna direkt från oss till en annan personuppgiftsansvarig när detta är tekniskt möjligt.

annons

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

senaste artiklarna