Många av oss är måna om att gör ett så litet avtryck i miljön som möjligt. Så gör även de som arbetar med vinodling. Respekten för naturen, miljön och de som arbetar med att kultivera och skörda vindruvorna blir allt mer framträdande tack vare organisationer som italienska VIVA Sustainable Wine.


VIVA Sustainability in Italian Wine Sector

Viva Sustinable Wine är en organisation som drivs av the Italian Ministry of Ecological Transition och OPERA, ett oberoende forskningscenter vid Università Cattolica del Sacro Cuore.

The Italian Ministry of Ecological Transition har under flera år arbetat med nationella och internationella projekt vars syfte är att underlätta övergången till en ekonomi och produktion som är hållbar och lämnar ett så litet fotavtryck som möjligt i naturen. Numera är hållbarhet en väl förankrad del i världskonomin och är en viktig fråga för såväl företag som kunder och medborgare. The Italian Ministry of Ecological Transition har även en aktiv roll i EU Program for the Environmental Footprint (PEF–Product Environmental Footprint och OEF-Organization Environmental Footprint).

OPERA är ett oberoende forskningscenter under Università Cattolica del Sacro Cuore och anses redan vara det europeiska centrat för en hållbar jordbruks- och matproduktionskedja. Tack vare kunskapsutbyte och samarbete mellan intressenter kan forskningscentrat ha ett specifikt mål att bidra till och förbättra lösningar som minskar riskerna och ökar kvaliteten gällande säkerhet och produktion av livsmedel. Det leder I sin tur till ett hållbart och miljövänligt jordbruk.

Organisationens målsättning

VIVA Sustainable Wine har tydliga mål för hur verksamheten ska bedrivas och hur den kan och ska hjälpa vinodlarna att driva hållbara vingårdar. Målen för VIVA Sustainable Wine är att:

  • utveckla en metod för beräkning och bedömning av vingårdarnas och deras produkters hållbarhet I hela kedjan från producent tilll konsument;
  • definiera tekniska specifikationer, baserat på den utvecklade metoden för analys och certifiering av de fyra indikatorerna (luft, vatten, region och vingård), samt uppdatera dessa regelbundet enligt den europeiska och internationella lagstiftning som gäller för branschen;
  • löpande förbättra hållbarhetsprestandan på vingårdarna och i vinproduktionen, även genom samarbete med Italian Wine Union (UIV);
  • utbilda företagstekniker och konsulter i användningen av VIVA -indikatorer för att hjälpa till att bedöma och förbättra hållbarhetskapaciteten över tid;
  • erbjuda enkla anlys- och mätverktyg till vatten, region och vingård;
  • samarbeta med organisationer och intressenter för att marknadsföra resultat på både nationell och internationell nivå.

Organisationens mål är alltså att vingårdarna som verkar under VIVA Sustainable Wine ska få tydliga fördelar av att ställa om till en ekologisk och hållbar produktion. Organisationen gör det bland annat genom:

  • Marknadsföring och konkurrenskraft
  • Pengarbesparande åtgärder
  • Revision
  • Förhållande till konsumenterna

Med hjälp av åtgärder som minskar utsläpp och vattenförbrukningen minskar vingårdens påverkan på miljön. Hållbarhet och miljövärden är en viktig drivkraft och konkurrenskraft både på den inhemska och globala marknaden. Det är som bekant konsumenternas efterfrågan som styr och det är något som VIVA Sustainable Wine har tagit fasta på.


Intervju med professor Lucrezia Lamastra, VIVA Program Scientific Coordinator

Varför ska vinproducenterna följa de principer som VIVA Sustainibilty står för?

Hållbarhet är ett komplext begrepp, en social, ekonomisk och kulturell representation av en ekodynamisk balansmodell, så det är nödvändigt att utveckla ett globalt tillvägagångssätt för att garantera att hållbarhetskraven består över tid. Parallellt måste det också ske en ständig förbättring av företagens prestationer och hållbarhetskriterier. VIVA -programmets syfte är att förbättra vingårdens hållbarhetskapacitet genom att övervaka och utveckla en god praxis i alla delar av vinproduktionskedjan.

Men det är inte allt. För att konkretisera begreppet hållbarhet begär vi att de vingårdar som går med i VIVA -programmet ska genomföra påtagliga åtgärder för att förbättra verksamhetens kapacitet på de områden där analyserna pekar på svagheter gällande miljöpåverkan. Hållbarhet betraktas som en väg och inte som en destination. Genom att anta hållbara strategier kan vingårdar som deltar i VIVA -programmet fokusera på kostnadsminskning, minska avfall, förbättra effektiviteten, lägga till ett märkesvärde på vinet, möta konsumenternas krav, locka värdefulla talanger och skapa nya gröna jobbmöjligheter.

Vad bör alla veta om hållbara principer inom vinodling och vinframställning?

I motsats till vad många tror är miljöskydd inte den enda grundpelaren för hållbarhet. Miljön är bara en av hållbarhetens tre fundament, de andra två är samhället och ekonomin. Människor lever i en värld där den stora livskvaliteten är normen det vill säga när de har en ren, blomstrande miljö, ett ekonomiskt välbefinnande och upplever social lycka.

Av den anledningen gör vi i VIVA -programmet allt vi kan för att de tre pelarna ska vara så enade och starka som möjligt eftersom alla tre är tätt sammankopplade. Vi ber till exempel företag att uppfylla sociala krav som arbetarskydd, en säker och hälsosam arbetsplats, adekvat personalutbildning, genomförande av olika aktiviteter för att stödja ungdomar och kvinnor, relationshantering med intressenter och lokala invånare samt konsumenters hälsa och säkerhet.

Utöver det lade vi till en fjärde pelare som tar hänsyn till kulturella faktorer. Kulturell variation, populärkultur och jordbrukstraditioner, anses vara en del av vinindustrins hållbarhetsidé. För att kunna mäta hållbarhetsprestanda utvecklade vi fyra indikatorer och en programvara som gör det möjligt för deltagarna att kvantifiera sina hållbarhetskapacitet.

Nämn tre saker som gör din organisation speciell

Den är unik eftersom VIVA representerar den enda nationella offentliga standarden för att mäta och förbättra hållbarhetsprestanda i den italienska vinsektorn.

Den har en gemenskap. Vingårdar, jordbrukare och alla tekniker som deltar i VIVA -programmet är en del av VIVAs gemensamma mål och intressen, vilket uppmuntrar till informationsutbyte och interaktion med potentiella partners.

Organisationen är innovativ eftersom VIVA -certifieringen hjälper vingårdar att lära sig om viktiga värden i processen och uppmuntrar dem att leta efter alternativa sätt att minska de negativa effekterna.

Hur ser framtiden ut för VIVA?

Vi kommer att använda oss mer av våra sociala medier och tidningar för att påskynda och skapa ett större intresse för vårt program hos intressenterna. Målsättningen med det är att både öka konsumenternas kunskap gällande fördelarna med VIVA-certifiering och öka antalet vingårdar som deltar i VIVA-programmet. Tack vare erfarnheten från VIVA-programmet arbetar vi nu med att utvidga programmet till en annan spjutspets i den italienska jordbrukssektorn: olivoljan.

Vinjournalen.se rekomenderar

Relaterade inlägg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Få handplockat innehåll i vårt nyhetsbrev, det är gratis.

*Genom att skicka in denna form Jag godkänner Integritetspolicy