Outvecklat

Ett ungt vin med outvecklad dofrt och smak.

Vinet förväntas bli mer nyanserat genom lagring och mognad. Synonym är ” ”knutet” och ”slutet”.

[jpshare]annons
senaste artiklarna