Petroleum

Petroleum i vin-sammanhang beskriver en oönskad smak eller doft av bensin eller fotogen. Detta kan uppstå på grund av användning av otillräckligt rena eller gamla fat vid lagring eller om druvorna har utsatts för oljeutsläpp. Petroleumsmak i vin anses generellt vara en defekt och påverkar negativt smakupplevelsen.

Frågor och svar om Petroleum:

Varför anses petroleumsmak vara en defekt i vin?

Petroleumsmak i vinet anses vara en defekt eftersom det påverkar smaken och doften negativt och kan göra vinet odrickbart. Denna smak kan uppkomma på grund av övermogna druvor eller en för hög halt av ättiksyra.

Kan petroleumsmak i vinet åtgärdas på något sätt?

Det är svårt att helt åtgärda petroleumsmak i vinet. En del av smaken kan försvinna med hjälp av luftning eller dekantering, men det är inte alltid effektivt och det kan ta lång tid att få bort smaken helt.

Vilka försiktighetsåtgärder kan vidtas för att undvika petroleumsmak i vinet?

För att undvika petroleumsmak i vinet är det viktigt att använda kvalitetsdruvor och försiktigt övervaka vinmakningsprocessen. Det är också viktigt att förvara vinet på rätt sätt, undvika höga temperaturer och långvarig exponering för solljus.

Läs om andra vinords betydelse

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Få handplockat innehåll i vårt nyhetsbrev, det är gratis.