Hem » Vin Fakta » Konsumenters åsikter om Systembolaget – en summering

Konsumenters åsikter om Systembolaget – en summering

Image taken from Systembolaget website : https://press.systembolaget.se/bilder/skyltar/ - Vinjournalen.se

Svenska konsumenternas åsikter om Systembolaget. I juni fick Vinjournalen.se frågan om att hjälpa en fransk vinstudent Manon Ourssaire från Bordeaux gällande en kundundersökning och ett specialarbete inför MBA om Svenska marknaden och Systembolaget. 

Denna rapport bygger på en undersökning (du ser den bland länkarna nedan) som genomfördes under perioden 6 juni till 30 juni 2022 och skickades ut till de som prenumererar på vårt nyhetsbrev. 471 läsare och konsumenter svarade på sin åsikter om Systembolaget gällande service, hållbarhet, förändringar och systemets var eller inte vara.

Enkäten genomfördes inom olika åldersgrupper, kön och med varierande dryckesvanor i relation till alkohol och för att samla in åsikter om det statliga monopolet. Tycker svenskarna att Systemet är effektivt med att stävja alkoholkonsumtionen?  

Undersökningen består av 11 frågor uppdelade kring åsikter om Systembolaget och frågor som berör konsumentprofil, Systembolagets butikers organisation och funktion och monopolets effektivitet.

Konsumentprofil och ålder på de som svarade

 • 18-24 år = 27 %
 • 25-34 år = 2 %
 • 35-44 år = 2 %
 • 45-54 år = 8 %
 • 55-64 år = 20 %
 • 65+ år = 41 %
bild 1 åsikter om systembolaget

Vi fick 471 svar på enkäten. Här är vad svaren avslöjar om respondenternas profil:

åsikter om systembolaget bild 2
 • mer än 65 % av konsumenterna är män
 • de som svarade mest var män över 65 år, vilket representerade 28 % av totalen
 • nästan 27 % av de tillfrågade är personer mellan 18 och 24 år
 • de som är över 65 år är något mer representerade, nästan 42 %

Svenskarnas konsumtionsvanor

Vi studerade sedan konsumtionsvanor hs de som svarade på undersökningen, hur ofta handlar de på Systembolaget och på vilket sätt köper man sina produkter?

Fråga: Hur ofta handlar du på Systembolaget?

 • mindre än 7,5 % av de tillfrågade säger att de sällan handlar från Systembolaget
 • några fler än 28 % säger att de handlar ungefär en gång i månaden
 • fler än 43 % svarar att de går till Systembolaget flera gånger i månaden
 • 19,5 % av de tillfrågade handlar ungefär en gång i veckan
 • mindre än 1,5 % säger att de handlar flera gånger i veckan

Man kan se att vi svenskar inte är extrema i våra köpvanor. Få handlar flera gånger i veckan och endast få svarar att de sällan handlar på Systembolaget. Vi svenskar är alltså måttliga konsumenter, eftersom de flesta köper en eller flera gånger i månaden.

Fråga: Hur brukar du handla dina produkter?

 • mer än 46 % av konsumenterna handlar endast i butiken
 • drygt 7,5 % av konsumenterna handlar endast via internet
 • lite fler än 45 % köper både i butiken och via hemsidan

Den typiska konsumenten på Systembolaget är främst en man över 65 år som handlar alkohol en till flera gånger i månaden. Han kommer både att handla i en butik och på nätet.

Systembolagets organisation – åsikter om Systembolaget

Vidare tillfrågades Bolagets konsumenter om de var nöjda med organisationen av Systembolagets butiker och den service som erbjuds. Vi har tre frågor som rör dagarna och öppettiderna, sedan kvaliteten på personalens service och slutligen mångfalden av produkter i butikerna.

Fråga: Är du nöjd med öppettiderna?

 • få, 1,7% är helt missnöjda med öppettiderna
 • cirka 6 % är inte särskilt nöjda
 • fler än 45 % är ganska nöjda
 • nästan 47 % av konsumenterna är mycket nöjda med öppettiderna

Fråga: Är du nöjd med personalen och bolagets kundservice?

 • endast 2 personer sa att de är missnöjda med personalens service vilket är mindre än 0,5 %
 • färre än 2 % svarade att de inte var särskilt nöjda
 • nästan 27 % svarade att de var ganska nöjda
 • 70% är mycket nöjda med personalen och deras kunders råd

En majoritet av konsumenterna är nöjda med servicen och att de anställda är mycket välutbildade och effektiva.

Fråga: Är du nöjd med mångfalden av produkter som erbjuds i butikerna?

 • 21 % tycker att det finns alla varierande priser för varje typ av produkt
 • 25 % tycker att sortimentet är komplett
 • nästan 32 % säger att de alltid hittar det som de vill ha
 • färre än 5 % tycker att priserna oftast är för höga
 • få, 12 % tycker att det inte finns tillräckligt med valmöjligheter
 • 23 % tycker fortfarande att sortimentet kunde vara bättre

Majoriteten svarar att de alltid hittar det de letar efter i butiken. Många tycker att sortimentet är perfekt och att det finns produkter inom alla priser.

En fjärdedel tycker att produktutbudet skulle kunna bli bättre och en minoritet säger att det inte finns tillräckligt med valmöjligheter och att priserna är för höga.

Det hållbara valet

Vilka åsikter om Systembolaget har man gällande deras hållbara utbud som utvecklas allt mer?

Systembolaget arbetar efter en seriös hållbarhetsplan som genomsyrar företagets organisation och värderingar. Är konsumenterna medvetna om denna plan och hur de kan bidra till att utveckla den genom sina köp?

Fråga: Gillar du att det finns ett utbud av produkter och förpackningar; ekologiska, biodynamiska, plastflaskor, tetrapack…?

 • nästan 60 % tycker att detta initiativ är en bra idé och bra för miljön
 • endast 0,6 % säger att de endast köper den här typen av produkter
 • närmare 12 % försöker prioritera denna typ av produkter
 • 11 % av konsumenterna gillar inte den här typen av produkter
 • 22 % av kunderna uppmärksammar inte detta när de köper

Mer än hälften anser att Systembolaget har ett bra initiativ för miljön men många har fortfarande inte uppmärksammat Bolagets åtgärder för att främja miljön. En liten del av kunderna försöker redan nu att prioritera sina köp kring hållbara produkter och hållbara förpackningar. De stöder Systembolagets miljöprojekt. Få svarar att de inte gillar den här typen av produkter och vissa prioriterar inte heller hållbara val när de handlar.

bild 3 åsikter om systembolaget

Monopolets effektivitet – åsikter om Systembolaget

I denna sista del av enkäten, ville vi veta om konsumenterna generellt sett är nöjda med det statliga monopolet eller om de anser att det är ineffektivt och bör ändras. Vår första fråga här gäller Systembolagets syfte att kontrollera alkoholkonsumtionen. Tror man att målet med att minska alkoholkonsumtionen uppnås?

Fråga: Syftet med Systembolaget är att kontrollera alkoholkonsumtionen, tycker du att det fungerar?

 • 4 % svarar att de konsumerar mindre alkohol eftersom de köper mer sällan
 • 43 % tycker att systemet är effektivt eftersom det bidrar till att minska konsumtionen för unga
 • fler än 22 % säger att det gör n skillnad, men det kan även förbättras
 • nästan 34 % tycker inte att det gör någon skillnad alls
 • endast 2 % tycker att de konsumerar mer eftersom de handlar i större kvantiteter för att undvika att stå utan vin och vin och sprit

Att Systembolaget minskar alkoholkonsumtionen bland unga råder det ingen tvekan om. I vår undersökning svarade 125 ungdomar i åldrarna 18 till 24 år på frågorna och majoriteten, 45 % av dessa, var överens om att monopolet hjälper unga helt klart att dricka mindre. Så svarade 57 yngre personer av 126 tillfrågade. Däremot svarade mer än en tredjedel, 45 personer, Systembolaget inte gör någon skillnad alls när det gäller ungas konsumtion.

En tredjedel av de totala svaren menar att Systembolagets monopol inte gör någon skillnad alls för svensk alkoholkonsumtion och många tycker att monopolet kan förbättras.

Fråga: Om du kunde ändra eller förbättra något, vad skulle det vara?

 • nästan 11,5 % vill ha längre öppettider och öppetdagar
 • mer än 14 % vill att butikerna ska ha öppet på söndagar
 • 10 % är fortfarande inte nöjda med personalens råd
 • 8 % tycker att butikens hyllor inte är välorganiserade
 • drygt 1 % tycker att priserna är för låga
 • nästan 21 % tycker att priserna är för höga
 • 4 % vill ha en tydligare marknadsföring
 • 8 % av konsumenterna är tillgängligheten till butiker inte bra
 • drygt 17 % tycker att det behövs fler butiker

Lägre priser, fler butiker, bättre och länge öppettider på exempelvis på lördag/söndag var några av de viktigaste önskemålen om förändring.

Här kunde man också kommentera spontant och vanliga kommentarer var:

 • ”En större variation av vin.”
 • ”Fler alternativ inom öl och whisky.”
 • ”Mer vin från andra länder.”
 • ”Större utbud av småproducenter på hyllorna.”
 • ”Större utbud.”
 • ”Större mångfald, särskilt i viner från mindre producenter som inte producerar i större kvantitet.”
 • ”Vin från mindre vingårdar.”
 • ”Mindre stora vinföretag och fler små vintillverkare.”
 • ”Fler valmöjligheter i butikerna.”
 • ”Fler sällsynta viner från olika länder.”

Återkommande kommentarer visar att konsumenterna gärna skulle vilja ha mer småskalighet, större mångfald av produkter, främst viner från små producenter och därför viner som produceras i mindre kvantiteter.

Till slut sammanfattas kunders vision om Systembolaget.

Fråga: Om du kunde ändra eller förbättra något, vad skulle det vara?

 • 52 % vill behålla monopolet som det är
 • drygt 31 % vill behålla monopolet men gör några ändringar
 • lite fler än 17 % ville att det statliga monopolet ska avskaffas

De allra flesta är nöjda och vill behålla Systembolaget med eller utan förändringar. Nästan 17 % av kunderna för ett avskaffande av monopolet.

 Image Alt - Vinjournalen.se

Frågor och svar om alkohol

Vanliga risker med alkohol?

Att dricka sig berusad hänger tätt ihop med skador från fall, andra olyckor eller misshandel och bråk. Långtidseffekter inkluderar skador på hjärna, kropp och organ.

Bör man kräkas efter att ha druckit mycket?

Om man spyr så kan man minska omedelbara symtom, men det kan orsaka allvarliga hälsoproblem att kräkas är man dricker. Man ska försöka att inte tvinga sig själv att kräkas även om de känner sig illamående.

Vilka är de främsta tecknen på alkoholförgiftning?

Man är förvirrad.
Man kräks.
Man får anfall.
Andningen blir långsammare (mindre än åtta andetag per minut) eller andningen blir oregelbunden
(ett mellanrum på mer än 10 sekunder mellan andetag)
Man blir blek och huden blir blå.
Man får lägre kroppstemperatur (hypotermi).

Hur farligt är det att blanda alkohol med andra droger?

Det är särskilt farligt att blanda alkohol med depressiva medel som bensodiazepin – Xanax och Valium. Det lan bli en överdos som kan leda till döden. Droger som kokain tillsammans med alkohol kan vara särskilt farligt och producera en giftig kemikalie som kallas kokaetylen, som kan orsaka hjärtproblem, stroke och leverskador.

Att mixa med andra drycker som cola, tonic osv får man i sig mindre alkohol då?

Att blanda alkohol med andra drycker ökar den totala volymen som man dricker, vilket innebär att det tar längre tid att dricka, men då kanske man inte dricker lika mycket under samma tid. Att tillsätta mixern till den alkoholhaltiga drycken, snarare än att tillsätta alkoholen i mixern, gör det lättare att mäta mängden alkohol i ditt glas.

Mer om Systembolaget :

Vinguider relaterade till denna artikel

Vinjournalen.se Tips

Relaterade inlägg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Få handplockat innehåll i vårt nyhetsbrev, det är gratis.