Samband mellan några glas vin och förmaksflimmer

Hem » Nyheter » Samband mellan några glas vin och förmaksflimmer

Redan män som dricker måttligt har en tydligt ökad risk att drabbas av förmaksflimmer. Det visar en ny avhandling vid Umeå universitet. För kvinnor gick det däremot inte att se något sådant samband. Andra riskfaktorer är högt blodtryck och kroppsstorlek.

– Förmaksflimmer ökar risken för stroke och död, och därför är det viktigt att vara observant på symtom och få blodförtunnande behandling som kan minska riskerna, säger Cecilia Johansson, doktorand vid Umeå universitet.

I sin avhandling vid Institutionen för folkhälsa (< du kan läsa här) och klinisk medicin vid Umeå universitet har Cecilia Johansson studerat drygt 600 personer med diagnosen förmaksflimmer. Av dessa avled en av nio inom ett halvår efter sin första episod av förmaksflimmer.

I vart femte fall kunde man se att förmaksflimret hade utlösts av en distinkt faktor som en nyligen genomgången infektion eller operation. 80 procent av personerna med förmaksflimmer hade så hög risk för stroke att de hade behov av blodförtunnande behandling, vilket flertalet av dem också fick.

Bland deltagare gick det att se en tydlig koppling mellan alkoholkonsumtion och förmaksflimmer bland män, men inte bland kvinnor. Män som drack mer än 4,8 standardglas per vecka löpte 20 procent högre risk att få förmaksflimmer än de män som drack mindre än 0,9 glas i veckan. En alkoholkonsumtion på 4,8 standardglas motsvarar mindre än en flaska vin i veckan. Det är knappt hälften av vad som i andra sammanhang klassas som riskbruk av alkohol.

Avhandlingen baseras dels på en studie av EKG och journaler för 607 personer som fått förmaksflimmer 2011–2012, dels på data från cirka 100 000 personer under perioden 1998–2014.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Få handplockat innehåll i vårt nyhetsbrev, det är gratis.